Artikel: Transparantie bij de benoeming van de faillissementscurator

Welke faillissementscurator selecteert de rechtbank indien deze het faillissement van een schuldenaar uitspreekt? Dat is de centrale vraag in deze bijdrage. De in de Faillissementswet en de in de praktijk gevolgde uitgangspunten worden besproken. Conclusie is dat de regels die de selectie en benoeming van een faillissementscurator regelen onduidelijk zijn. De Faillissementswet is niet volledig en de regels uit de wet en de praktijk zijn onduidelijk of onbekend en worden per arrondissement verschillen toegepast. Vanuit een rechtsvergelijkend en Europees perspectief worden voorstellen tot verbetering gedaan, wat betreft de transparantie bij de benoeming van een faillissementscurator.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF