Kwetsbare schuldenaar krijgt steeds meer mededogen

De wetgever neemt het in het burgerlijk recht vaak op voor de zwakkere partij, net als de burgerlijke rechter. Barmhartigheid in het recht is echter niet vanzelfsprekend, zeker niet als de overheid schuldeiser is. Hoogleraren A.G. Castermans en J. Biemans schreven er het preadvies ‘Barmhartigheid in het burgerlijk recht’ over.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF