Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude op 15 maart 2018 van start

In maart 2018 gaat de derde editie van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude van start. Inmiddels hebben al meer dan 50 professionals de opleiding gevolgd dan wel zijn bezig met de laatste loodjes.

Na twee succesvolle edities wordt de opleiding in 2018 wederom georganiseerd. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. De opleiding wordt afgetrapt met een introductie in faillissementsfraude en de strafrechtelijke aanpak ervan op donderdag 15 maart 2018. 
 

Bijeenkomsten & Data

De opleiding is opgedeeld in een zestal bijeenkomst die duren van 10.00 – 17.00 uur en gehouden worden in het centrum van Den Haag.

Tijdens iedere bijeenkomst staan een of meerdere stakeholders centraal die vanuit hun perspectief kennis delen en discussie entameren.

 • Bijeenkomst 1 – 15 maart 2018: Introductie Faillissementsfraude & Strafrechtelijke handhaving
   
 • Bijeenkomst 2 – 10 mei 2018: Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude
   
 • Bijeenkomst 3 – 28 juni 2018: Bankbreukdelicten, strafrechtelijke vervolging & verweren
   
 • Bijeenkomst 4 – 30 augustus 2018: De rol van de FIOD & Belastingdienst bij de aanpak van faillissementsfraude
   
 • Bijeenkomst 5 – 11 oktober 2018: Internationale verhaalsmogelijkheden bij faillissementsfraude
   
 • Bijeenkomst 6 – 29 november 2018: Slotbijeenkomst Integrale aanpak: Knelpunten & dilemma’s uit de praktijk
   
 • Examen – December 2018
   

Voorbereiding

De ervaring leert dat iedere opleidingsdag ongeveer 8 uur voorbereidingstijd vergt.

Deelnemers ontvangen een aantal weken voorafgaand aan iedere bijeenkomst een syllabus met relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij dit materiaal bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van voorafgaand aan de bijeenkomst – verstrekte opdrachten die worden behandeld. Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de cursus.

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen (multiple choice en open vragen).

De ervaring leert dat met de voorbereiding van iedere bijeenkomst ongeveer 8 uur gepaard gaat (inclusief het maken van de huiswerkopdrachten). 
 

Certificaat

Na afloop van de Specialisatieopleiding wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten in zijn geheel hebben bijgewoond en 5 van de 6 opdrachten voldoende hebben gemaakt. Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd.

Het volgen van de volledige opleiding resulteert in 36 permanente opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten (per bijeenkomst 6 PO-punten).
 

Doelgroep

Er wordt naar gestreefd dat gedurende iedere editie van de opleiding vertegenwoordigers vanuit alle stakeholders deelnemen aan de opleiding. Dit om het delen van informatie en kennis zoveel mogelijk te optimaliseren.

De Specialisatieopleiding is onder meer bedoeld voor:

 • curatoren 
 • leden van het Openbaar Ministerie
 • leden van de zittende magistratuur
 • rechter-commissarissen
 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
 • medewerkers van de Belastingdienst
 • medewerkers van bijzonder beheer afdelingen bij banken
 • forensische accountants
 • bedrijfsjuristen
 • fiscalisten
 • advocaten
 • medewerkers van de Kamer van Koophandel
 • medewerkers van het UWV
 • notarissen

Om maximale interactie te bevorderen is het aantal deelnemers is vastgesteld op 35.
 

Kosten

 • Regulier tarief: EUR 3.500,- excl. BTW
 • Tarief voor leden* van Kennisplatform Faillissementsfraude: EUR 3.150,- excl. BTW 
 • Tarief voor medewerkers van de overheid: EUR 2.500,- excl. BTW

* Aanmelden als lid van Kennisplatform Faillissementsfraude kan kosteloos via onze website.
 

Voornoemde prijs is inclusief: 

 • Deelname aan de opleiding à 6 bijeenkomsten 
 • Cursusmateriaal 
 • Deelname aan het schriftelijk examen 

Is er vanuit uw organisatie interesse in deelname van meerdere personen aan de opleiding?
Neem dan
contact met ons op.
 

Docenten

De bijeenkomsten worden onder meer verzorgd door:

 • Tineke Hilverda, senior raadsheer bij gerechtshof Den Bosch en voormalig hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen
   
 • Thomas Voskuil, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Functioneel Parket Amsterdam
   
 • Wim Bollen, fraudeofficier bij het Functioneel Parket Zwolle
   
 • Johanna Reddingius, voormalig senior Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag, portefeuillehouder Faillissementsfraude
   
 • Michael Veder, hoogleraar Burgerlijk recht (Insolventierecht), verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit
   
 • Willem van Nielen, advocaat-partner Recoup Advocaten en mede-initiator Kennisplatform Faillissementsfraude.nl
   
 • Joyce Boonstra-Verhaert, strafrechtadvocaat bij JahaeRaymakers Advocaten, mede-initiator Kennisplatform en oprichter van BijzonderStrafrecht.nl
   
 • Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur Functioneel Parket Amsterdam
   
 • Cathalijne van der Plas, counsel bij Florent en universitair docent Internationaal Privaatrecht aan de UvA
 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude & Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
   
 • Marijke Kop, Landelijk vaktechnisch coördinator Invordering Belastingdienst
   
 • Wiebe de Vries, advocaat-partner bij Jaeger Advocaten-Belastingkundigen
   
 • Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, advocaat bij Jaeger Advocaten-Belastingkundigen
   
 • En vele anderen...
   

Praktische informatie

Locatie        

De Specialisatieopleiding wordt gehouden in het Centrum van Den Haag, op onze cursuslocatie aan de Dr. Kuyperstraat 5 (2514 BA). Deze locatie is op loopafstand van Station Den Haag Centraal. 

Tijden         

De bijeenkomsten duren van 10.00 – 17.00 uur.

 

Beoordeling

"Door de diverse achtergronden van de deelnemende professionals en sprekers krijg je een brede kijk op faillissementsfraude en de bestrijding daarvan. Kortom, een waardevolle opleiding voor iedereen die op dit terrein werkzaam is."

Thomas Slieker, officier van justitie Arrondissementsparket Rotterdam

“De gevolgde specialisatieopleiding faillissementsfraude betekent een echte meerwaarde voor mijn werk als (beroeps-)curator. De opleiding biedt daarnaast een goed platform om meer interactie te krijgen tussen de ketenpartners, zodat wij nog meer kennis en kunde met elkaar kunnen (en moeten) delen” 

Hans Wagenaar, Curator Linq Advocaten

 

Meer informatie

Kennisplatform Faillissementsfraude
info@faillissements-fraude.nl
010-711 03 66

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF