Artikel: [**]it happens; then and now

Deze bijdrage is een aangepaste en geactualiseerde versie van de oratie die Vriesendorp op 24 juni 2016 in Leiden heeft uitgesproken ter aanvaarding van de leerstoel Insolventierecht. Hierin behandelt hij vanuit retrospectief en prospectief enkele insolventierechtelijke onderwerpen, zoals de per 1 juli 2017 in werking getreden Wet versterking positie curator.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF