Flip Schreurs benoemd tot voorzitter van INSOLAD

Flip Schreurs (Boels Zanders Advocaten) is op 26 juni 2017 benoemd tot voorzitter van INSOLAD, de specialisatievereniging voor insolventierechtadvocaten. Schreurs volgt Robert van Galen (Nauta) op als voorzitter.

INSOLAD is de Vereniging voor Insolventierechtadvocaten; advocaten die zich bezig houden met alle aspecten van faillissementen en herstructurering. INSOLAD zorgt voor up-to-date kennis van haar leden over de insolventiepraktijk en houdt zich actief bezig met informatie over en totstandkoming van wet- en regelgeving op dit vakgebied. INSOLAD is voorts gesprekspartner voor de belangrijkste stakeholders in de insolventierechtpraktijk, zoals de wetgever, de rechterlijke macht, financiële instellingen en de belastingdienst. Daarnaast onderhoudt INSOLAD contact met Europese en internationale verenigingen met een vergelijkbare doelstelling.

Het bestuur van INSOLAD bestaat, naast Flip Schreurs, thans uit:

  • Henri Bentfort van Valkenburg (DVDW Advocaten)
  • Michael Broeders (Freshfields Bruckhaus Deringer)
  • Noor Zetteler (Wijn & Stael Advocaten)
  • Frédéric Verhoeven (Houthoff Buruma)
  • Jeroen Reiziger (Trip Advocaten)

Over INSOLAD

INSOLAD is in 1991 opgericht als specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten en heeft nu ruim 700 leden, aspirant-leden en fellows.

De leden zijn ervaren advocaten, die aantoonbaar deskundig zijn op het terrein van het insolventierecht en van wie een belangrijk deel van hun praktijk bestaat uit werkzaamheden in dit vakgebied. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • optreden als curator in faillissementen;
  • optreden als bewindvoerder in surseances van betaling;
  • begeleiden van ondernemingen of personen in financiële moeilijkheden;
  • voeren van procedures over insolventie­rechtelijke vraagstukken;
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF