Curatoren werken vaak tientallen uren voor niets

Curatoren krijgen betaald uit de boedel van een bankroet bedrijf. In geval van fraude is de boedel echter vaak leeggeplunderd. Daardoor werken curatoren volgens scheidend hoogleraar Hilverda vaak tientallen uren per zaak zonder vergoeding.

Sinds 1 juli hebben curatoren de wettelijke taak om fraude te signaleren en te melden bij de rechter-commissaris. Dit is een van de maatregelen waarmee het kabinet de strijd tegen katvangers, plof-bv's en andere vormen van faillissementsfraude probeert op te voeren. In bijna eenderde van de faillissementen in Nederland is sprake van fraude, becijfert het CBS. De schade voor de fiscus en andere schuldeisers bedraagt naar schatting zeker 1,6 miljard euro.

'Als je wilt dat curatoren de handschoen oppakken, moet je ze wel in staat stellen hun werk goed te doen', zegt Hilverda. Voor de normale werkzaamheden van de curator geldt een basisuurtarief van 203 euro per uur, maar de vergoeding kan oplopen tot meer dan het dubbele. Als de boedel leeg is, stelt de overheid een vergoeding beschikbaar via de zogeheten 'Garantstellingsregeling curatoren'. Die vergoeding geldt lang niet voor alle bedrijfsvormen.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF