Cursus Fiscale aspecten van Faillissementsfraude & De rol van de Belastingdienst en FIOD | Donderdag 21 september 2017

Tijdens deze bijeenkomst wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal worden ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude. In principe heeft de Belastingdienst geen directe betrokkenheid bij de strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude. Dat is anders waar het gaat om de civiel- en fiscaalrechtelijke aanpak.

Tijdens deze bijeenkomst zal dan ook nader worden beschouwd welke activiteiten de Belastingdienst in dat kader onderneemt met betrekking tot faillissementsfraude. Denk hierbij aan de mogelijkheden van de Belastingdienst tot het instellen van een onderzoek naar mogelijke malversaties. Aan bod komt over welke informatie de Belastingdienst beschikt, maar ook wie wat doet binnen deze dienst en waar aanspreekpunten te vinden zijn. In het verlengde daarvan wordt de samenwerking tussen fiscus en de andere stakeholders behandeld.

Vervolgens wordt ingegaan op de rol van de FIOD bij faillissementsfraude, meer in het bijzonder die van de Coördinatiegroep faillissementsfraude en het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.
 

Docenten

 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude &  Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
   
 • Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, Advocaat-partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen
   
 • Marijke Kop, Landelijk vaktechnisch coördinator Invordering Belastingdienst

 

Programma
 

Deel 1: De rol & het belang van de Belastingdienst bij de bestrijding van faillissementsfraude

Spreker: Marijke Kop

 • Rol Belastingdienst bij de integrale bestrijding van faillissementsfraude
 • Boekenonderzoek Belastingdienst
 • Mogelijkheden derdenonderzoeken
 • Geheimhoudingsplicht belastingambtenaren
 • Openstaande belastingschulden en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Keten- en inlenersaansprakelijkheid
 • Informatie-uitwisseling tussen fiscus en curator
 • Proceskostenvergoeding van de Belastingdienst
 • Casussen: optrekken Belastingdienst en curator

 

Deel 2: FIOD & faillissementsfraude

Spreker: Jaap Timmer

 • De rol van de FIOD bij de bestrijding van faillissementsfraude
 • Coördinatiegroep faillissementsfraude / Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
 • Proces van melding / aangifte naar de opsporing van faillissementsfraude
 • Informatieverstrekking en -uitwisseling door de FIOD aan stakeholders
 • Praktijk en casussen

 

Deel 3: Fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude

Spreker: Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

 • Controlebevoegdheden fiscus
  • Controlebevoegdheden
  • Fiscaal relevante bevindingen door de curator Geheimhoudingsplicht ex artikel 67 AWR
  • Beroepsgeheim en fiscaliteit
 • Belastingaanslagen en de bestrijding daarvan: bewijslastverdeling
  • Bestrijding van ambtshalve naheffingsaanslagen LB/OB
  • Omkering bewijslast
  • Informatieverplichting jegens de fiscus versus nemo tenetur beginsel
 • Gevolgen van (of voor) de strafzaak: boetes en ontneming
  • Bestuurlijke boete; una via
  • Ontneming en de gevolgen daarvan voor de fiscaliteit
 • Fiscale aansprakelijkheid bestuurders in en buiten faillissement
   
 • Samenloop faillissementsfraude en andere vormen van fraude 

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 21 september 2017 | 10.00 - 17. 00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

PO/PE-punten: 6 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF