Themazitting faillissementsfraude in Noord-Nederland

Op dinsdag 20 juni 2017 behandelde de politierechter in Groningen in een speciale themazitting faillissementsfraudezaken, waarin de verdachten hebben verzuimd de administratie van de failliete onderneming aan de curatoren te overhandigen.

De aanpak van faillissementsfraude staat onverminderd hoog op de prioriteitenlijst van het Openbaar Ministerie. Faillissementsfraude is een maatschappelijk probleem en kost de hele maatschappij veel geld. Sinds 2015 werken de ketenpartners (het OM, de politie, de curatoren, en de rechter-commissaris) samen aan de aanpak van faillissementsfraude. Het fraudespreekuur is daar een belangrijk onderdeel van. De kracht van dit spreekuur is dat expertise, informatie en kennis worden gedeeld en dat er gekeken wordt hoe de zaak het beste kan worden opgepakt.

Frontoffice Fraude Financieel

Als de curator vermoedt dat er sprake is van faillissementsfraude melden zij de zaak aan bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude van de FIOD. Als het gaat om meldingen die door de politie moeten worden opgepakt, wordt vanuit dat meldpunt contact gelegd met de Frontoffice Fraude Financieel van politie Noord-Nederland, waar specialisten op het gebied van de aanpak van faillissementsfraude de behandeling vervolgens overnemen en contact zoeken met de curator voor het doen van aangifte. Zodra de aangifte binnen is wordt besloten of het onderzoek door de districtsrecherche of de financiële recherche wordt gedraaid. De Frontoffice blijft het gehele proces betrokken bij de zaak en bespreekt de voortgang in het fraudeoverleg, waar ook de fraude-officier bij aansluit.

Themazitting Faillissementsfraude

Op 20 juni ging het om zeven zaken, één uit Groningen, twee uit Drenthe en vier uit Friesland.

Een van de zaken gaat om een 54-jarige man uit Harlingen en zijn 56-jarige ex-partner.

Curatoren van de failliet verklaarde ondernemingen van beide verdachten, Beaufort BV en Bootiek BV, deden aangifte van het onttrekken van goederen aan de failliete boedels. In een briefwisselingen tussen de verstrekker van leningen en de verdachten als bestuurders van de failliete organisaties zouden de verdachten aangeven dat zij onvoldoende liquide middelen zouden hebben om de lening terug te betalen. In plaats daarvan stellen zij de boedel ter beschikking als inlossing van de schuld. Het vermoeden is dat deze briefwisseling valselijk is. De verdachten zouden de boedel op die manier aan de aanstaande faillissementen hebben onttrokken en ondergebracht in een nieuw op te richten onderneming.

Administratie

De administratie van een onderneming is van groot belang voor curatoren, want hieruit moeten zij kunnen opmaken wat op de datum van faillissement de rechten en verplichtingen van de onderneming zijn zodat beheer en vereffening van de failliete boedel mogelijk zijn. Het gevolg van het ontbreken van een deugdelijke administratie is dat schuldeisers (kunnen) worden benadeeld nu immers geen volledig zicht kan worden verkregen op de omvang van de boedel.

De zitting begint om 9.00 uur in de rechtbank in Groningen. De zitting is openbaar. Journalisten die opnames willen maken, kunnen zich aanmelden bij de rechtbank Noord-Nederland.

Bron: OM

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF