Tineke Hilverda lanceert bij afscheid ‘Landelijke Leidraad afwikkeling (fraude-)faillissementen’

Op 1 juni 2017 heeft Minister Blok van Veiligheid en Justitie de eerste ‘Landelijke Leidraad afwikkeling (fraude-)faillissementen’ in ontvangst genomen uit handen van Tineke Hilverda, scheidend bijzonder hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit. De nieuwe Leidraad geeft curatoren praktische handvatten om deze fraudegevallen snel te traceren en aan te pakken.

Recent onderzoek bevestigt dat bij een derde van alle faillissementen in Nederland sprake is van fraude. De afgelopen zes jaar is veel gedaan om faillissementsfraude op de kaart te zetten en een effectieve aanpak van de grond te krijgen. Met resultaat: ‘Het wordt inmiddels algemeen erkend dat faillissementsfraude een groot en ondermijnend probleem is’, zegt Tineke Hilverda.

Wetgevingstraject

Daarom is er een wetgevingstraject gestart om de bestrijding gemakkelijker te maken.Hierbij was Hilverda nauw betrokken. Op 1 juli 2017 wordt dit traject afgerond. Er zijn nieuwe strafbepalingen en duidelijke verplichtingen voor gefailleerden en hun bestuurders. Verder is er een bestuursverbod voor frauderende bestuurders en krijgen curatoren expliciet een fraude-signalerende taak.

Het is de derde wet binnen een jaar tijd die de fraudebestrijding moet vergemakkelijken. Een goede ontwikkeling volgens Hilverda. ‘Er is op wetgevend terrein de laatste jaren veel gebeurd, de politiek en de ministers van Veiligheid en Justitie hebben dat heel goed opgepakt’

Landelijke leidraad

Op 1 juni voegt Hilverda een instrument toe dat zij in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ontwikkeld samen met een werkgroep van ervaren curatoren (waaronder Willem van Nielen van Kennisplatform Faillissementsfraude en Recoup Advocaten), rechters-commissarissen in faillissementen en forensisch accountants. Ook de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de FIOD, de politie, enkele banken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben hiervoor een inbreng geleverd. 

‘Ik wilde heel graag een praktische handleiding maken voor curatoren. Praktische handvatten over hoe zij effectief fraude kunnen traceren en de schade ongedaan kunnen maken. Welke hulp en steun kunnen andere functionarissen en organisaties hen hierbij verlenen? Een platform om praktische kennis en ervaringen te delen. Doel is om de schadelijke effecten van faillissementen te verminderen en fraude en onverantwoord ondernemerschap beter aan te pakken. Een duidelijke handleiding is zeker nodig nu de curatoren expliciet een centrale plaats krijgen bij het opsporen van deze fraude.’

Hoe verder?

Hoewel dus flinke stappen zijn gemaakt, moet er volgens Hilverda in de uitvoering nog flink wat gebeuren. Ze noemt enkele noodzakelijke maatregelen. ‘Onder de honderdduizend euro ligt de opsporingstaak nu bij de politie, maar die missen de capaciteit en deskundigheid.’ Volgens Hilverda moet dat anders en moet de opsporende taak geheel naar de FIOD en de specialistische parketten.

Daarnaast krijgt de curator nu dus expliciet een fraudesignalerende taak, maar het is nog niet altijd mogelijk om een voorschot te krijgen voor de uren die hij of zij maakt als er sprake lijkt van fraude en kans is op herstel van de schade. Dat wringt en moet snel anders worden, meent de hoogleraar.

Landelijk bestrijdingsplatform

Op nog een belangrijk punt vindt Hilverda dat er acuut actie moet komen. ‘Er zijn meer dan veertig bekende veelplegers-netwerken in Nederland, en die ‘fraudekraan’ staat dagelijks wagenwijd open. Het kost de samenleving vele honderden miljoenen per jaar. Ongelooflijk dat we daar als samenleving zo weinig aan doen.’ Volgens Hilverda moet er een landelijk bestrijdingsplatform worden opgericht waarin wordt samengewerkt om die veelplegers verder crimineel handelen te beletten.

Tineke Hilverda werd in 2011 aangesteld als bijzonder hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit met als doel de bestrijding van faillissementsfraude op een hoger plan te brengen. De leerstoel is gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Op 1 juni 2017 neemt zij afscheid met een symposium in Utrecht en de presentatie van deze Landelijke leidraad.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF