Strafrecht geen afschrikkende werking beroepsfraudeur

Fraude met faillissementen kost de maatschappij nu honderden miljoenen, meldt de NRC. ‘De beroepsfraudeur laat zich door het strafrecht echter niet afschrikken. Je moet het ze veel moeilijker maken,’ vindt Tineke Hilverda, hoogleraar faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

‘Strafrecht werkt misschien wel afschrikwekkend bij de gelegenheidsfraudeur, die heeft nog wat te verliezen. Dat geldt ook voor de malafide advocaten en accountants, zij hebben reputaties,’ zegt Hilverda. ‘Maar dat geldt niet voor de beroepsfraudeur. De zaken zijn complex, het duurt vaak wel acht jaar voordat ze uiteindelijk berecht zijn, en in de tussentijd gaan ze gewoon door. Als je ze eenmaal pakt, is alles al weggesluisd via tussenpersonen of bv’s in het buitenland.’

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF