'Notarissen die katvangers negeren krijgen het moeilijk'

Weliswaar is in maart 2017 de Wet versterking positie curator als hamerstuk door de Eerste Kamer aangenomen, maar de curator – en dus de schuldeisers – blijven in zo’n geval in een benarde positie verkeren.

De curator heeft er echter een machtig wapen bijgekregen: in een prachtig en zeer leesbaar vonnis heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld dat een notaris die aan de overdracht van een vennootschap aan een katvanger meewerkt, volledig aansprakelijk kan zijn voor de schade van de crediteuren omdat hij onrechtmatig heeft gehandeld. De notaris heeft natuurlijk niet zelf de boel ingepikt. Door mee te werken aan de overdracht van de aandelen en de wisseling van bestuurder (de stromanconstructie) heeft de notaris wel zijn algemene maatschappelijke zorgplicht geschonden en zo gefaciliteerd dat de vennootschap binnen de kortste keren werd leeggehaald zonder dat daar enig verhaal tegenover stond.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF