De herschikte insolventieverordening

Grote bedrijven zijn doorgaans – al dan niet via aparte rechtspersonen – in meerdere landen gevestigd. Grensoverschrijdende (rechts)handelingen zijn daar dan ook aan de orde van de dag. Voor het geval dergelijke bedrijven in financieel zwaar terechtkomen, dringen vragen van internationaal insolventierecht zich op. In een poging om binnen de Europese Unie een regeling tot stand te brengen die een efficiënte en doeltreffende afwikkeling van grensoverschrijdende insolventieprocedure mogelijk maakt, is in 2000 de Europese insolventieverordening vastgesteld. In de kern bevat deze verordening een bevoegdheidsregeling, een erkenningsregeling en een aantal uniforme verwijzingsregels voor grensoverschrijdende insolventieprocedures.

Hoewel deze verordening over het algemeen goed functioneert, is het wenselijk gevonden om de toepassing van bepaalde bepalingen daarvan te verbeteren in een vernieuwde en herschikte insolventieverordening. Deze nieuwe insolventieverordening is op 20 mei 2015 goedgekeurd en treedt op 26 juni 2017 in werking. 

 

Lees verder:

 

Meer weten?

Kom dan op 22 juni 2017 naar de Cursus Internationale bevoegdheden van de curator & asset tracing bij Faillissementsfraude

Tijdens deze bijeenkomst komen de internationale bevoegdheden van de curator, zowel binnen de Insolventieverordening als daarbuiten, aan bod. Daarnaast passeren de mogelijkheden tot asset tracing - door zowel het Openbaar Ministerie als de curator - de revue.

Klik hier voor meer informatie. 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF