Toekomst aanpak horizontale fraude: selecteren van zaken met hoog maatschappelijk rendement

In de Veiligheidsagenda is afgesproken dat de regionale eenheden van de politie in 2016 1.600 horizontale fraudezaken zou aanleveren bij het OM. Met een instroom van 2.780 zaken in 2016 is dat aantal ruimschoots gehaald. Faillissementsfraude is een vorm van horizontale fraude. 

Naast de regionale politie-eenheden, leverden de Landelijke Eenheid en andere opsporingsdiensten nog 536 verdachten van horizontale fraude bij het OM aan. Dat brengt het totaal op 3.316 ingestroomde horizontale fraudezaken.

Qua aantallen zijn de prestaties goed. Wel zal meer moeten worden ingezet op het selecteren van zaken met hoog maatschappelijk rendement. Daarvoor is meer financieel-economische expertise en capaciteit in de opsporing hard nodig. Ook gerichte weging en selectie van zaken – waar mogelijk in publiek-private samenwerking – kunnen daar een belangrijke rol in vervullen.

Bron: Jaarverslag OM 2016

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF