Wet versterking positie curator in Staatsblad gepubliceerd

Op 31 maart is de Wet versterking positie curator in het Staatsblad gepubliceerd. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 

De wet versterkt in de Faillissementswet (Fw) de informatiepositie van de curator. De postitie van de curator wordt door de inlichtingen- en medewerkingsplichten en de plicht tot het overleggen van de administratie in faillissement sterker en duidelijker. 

Met deze wet krijgt de curator meer mogelijkheden om onregelmatigheden rondom een faillissement op te sporen en aan te pakken.
 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF