Artikel: De curator moet een wankel evenwicht bewaren

Dat een curator een zekere machtspositie inneemt zal duidelijk zijn. Soms is de wil van de curator zelfs wet! Wie zich daartegen verzet moet het bezuren. Natuurlijk speelt ook de rechter-commissaris in faillissementen een rol, maar vaak blijft deze op de achtergrond. De R-C hoeft niet van iedere stap die de curator zet op de hoogte te zijn, maar moet wel met de hoofdrichting instemmen. Het betekent dat een curator in de praktijk over een grote vrijheid beschikt. Maar het uitoefenen van rechten schept ook verplichtingen. Wie over de schreef gaat krijgt te maken met een aansprakelijkheidstelling, met de tuchtrechter en mogelijk zelfs de strafrechter.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF