Man uit Doetinchem veroordeeld voor faillissementsfraude

Rechtbank Gelderland 30 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6173

De rechtbank veroordeelde een 37-jarige man uit Doetinchem tot een werkstraf van 150 uur. De man maakte zich schuldig aan faillissementsfraude. Zo bleef hij, als bestuurder van zijn failliete bedrijf, zonder geldige reden weg van gesprekken om inlichtingen te verstrekken. Daarnaast verstrekte de man niet alle gevraagde inlichtingen en informeerde hij de curator hierover opzettelijk verkeerd.      

Faillietverklaring

De man had een eigen bedrijf voor de exploitatie van een door hem ontworpen machine. Op 18 februari 2014 is dat bedrijf in staat van faillissement gesteld en zijn een curator en rechter-commissaris benoemd. De man had een dag later op het kantoor van de curator een gesprek met de curator en een medewerker van dat kantoor. De man werd meegedeeld dat hij zijn medewerking moest verlenen aan de afhandeling van het faillissement. Ook is gevraagd alle administratie van het bedrijf aan de curator te geven. De man zei over de administratie van het bedrijf te beschikken.

Ondanks meerdere verzoeken van de curator en de rechter-commissaris heeft de man diverse administratieve stukken niet aan de curator gegeven. Hij zei steeds dat hij nog aan het zoeken was en zegde toe de stukken af te zullen geven. In werkelijkheid bleek de man niet over de administratie te beschikken omdat hij die (voor een deel) kwijt was. Ook verscheen de man meerdere keren zonder geldige reden niet op afspraken.

Privé en zakelijke financiën niet gescheiden

Tijdens het onderzoek van de curator bleek verder dat de man zijn privéfinanciën niet gescheiden had gehouden van de zakelijke financiën. Er was meer geld van de zakelijke rekening contant opgenomen en overgeschreven naar privérekeningen dan er was gestort en overgeboekt op rekening van het bedrijf. Daarnaast had de man geld van de zakelijke rekening gebruikt om te beleggen. Administratieve stukken waarvoor geld van de bankrekening van het bedrijf was afgeschreven en waarvoor geld werd bijgeschreven, kon de man niet geven.

Schuldeisers benadeeld

De man had bovendien 2 auto’s die op naam van het bedrijf stonden verkocht terwijl op dat moment de financiële situatie van het bedrijf al slecht was en een faillissement naderde. Het geld van de verkochte auto’s heeft de man gebruikt voor het betalen van schulden.

Volgens de rechtbank heeft de man door het niet voeren van een goede administratie en door het onttrekken van geld en auto’s aan de boedel, schuldeisers benadeeld.

Vordering curator niet-ontvankelijk

De curator had voor de door hem gemaakte kosten een vordering ingediend. De rechtbank heeft de curator echter niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering, omdat de vordering onvoldoende was onderbouwd. Daarnaast vond de rechtbank dat er geen causaal verband was tussen het (strafbare) niet meewerken aan de verplichtingen die uit het faillissement voortvloeiden en de door de curator gemaakte kosten. Ook als de man wel had meegewerkt zou de curator immers kosten hebben gemaakt voor het onderzoek van het faillissement.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF