Eerste Jaarcongres van het Kennisplatform Faillissementsfraude een feit

Op 14 december 2017 vond de eerste editie van het Jaarcongres van het Kennisplatform Faillissementsfraude plaats. 120 deelnemers (o.a. curatoren, rechters, officieren van justitie, medewerkers politie, fiscus, FIOD en banken) woonden het congres bij. Tijdens dit congres stond de inhoud en impact voor de praktijk van de drie wetten uit de fraudepijler van het wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht centraal (Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude, Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Wet versterking positie curator).

Het doel van deze wetten is een impuls geven aan een adequatere faillissementsfraudebestrijding. Zij staan dan ook een behoorlijk aantal wijzigingen ten aanzien van de huidige praktijk voor ogen. Tijdens het congres hebben verschillende (vooraanstaande) sprekers hun visie gegeven ten aanzien van deze wetten en hun impact.

IMG_2115.jpg

De dag startte met een krachtig plenair programma, waarbij de drie wetten uit de fraudepijler werden besproken door Willem van Nielen (publiek private projecten en nemo tentur beginsel), Robert van Galen (Versterking positie curator), Ilona Wolffram (Civielrechtelijk bestuursverbod) en Tineke Hilverda (Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude).

Na de lunch kon een keuze worden gemaakt uit een aantal deelsessies waarin op verschillende aspecten van de wetten dieper werd ingegaan door Joyce Boonstra-Verhaert & Sandra Breugem (Nieuwe” bankbreukdelicten: wijzigingen & impact voor de strafrechtpraktijk), Willem van Nielen & Wiebe de Vries (Informatieverplichting vs. verbod op zelfincriminatie), Thomas Voskuil & Marc Bosch (Civielrechtelijk bestuursverbod: implicaties voor de praktijk & integrale aanpak?), Arie van Eijsden('Fraudepijler bezien vanuit het Ministerie van Financiën), Jaap Timmer & Willem van Nielen (Versterking positie curator: de curator als politieagent?), Joost Marée ('Opsporing van verdachte transacties).  

IMG_2124.jpg

Afgesloten werd met een nawoord van Mark Bosch en daarvoor nog het onderdeel 'speed networking’, waarbij de deelnemers aan het congres elkaar (nog) beter leerde kennen.

 

Presentaties

U kunt de presentaties van de sprekers downloaden door hieronder op de groene titels te klikken:
 

Plenair 


Workshops
 

Ronde 1  

 

Ronde 2
 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF