Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude | Donderdag 14 december 2017

De aanpak van Faillissementsfraude 2.0

De impact van de fraudepijler op de praktijk

 

Donderdag 14 december 2017
10.00 – 17.45 uur
Centrum van Den Haag

 

Tijdens dit congres staan de inhoud en impact voor de praktijk van de drie wetten uit de fraudepijler van het wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht centraal:

 • Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (inwerkingtreding 1 juli 2016)
 • Wet civielrechtelijk bestuursverbod (inwerkingtreding 1 juli 2016)
 • Wet versterking positie curator (inwerkingtreding 1 juli 2017) 

Het doel van deze wetten is een impuls geven aan een adequatere faillissementsfraudebestrijding. Zij staan dan ook een behoorlijk aantal wijzigingen ten aanzien van de huidige praktijk voor ogen.

Tijdens dit congres zullen vooraanstaande sprekers zullen hun visie ten aanzien van deze wetten en hun impact delen en met deelnemers hierover in discussie gaan. Daarnaast bestaat voldoende gelegenheid voor het onderling uitwisselen van ervaringen. 

 

Sprekers 

 • Tineke Hilverda, senior raadsheer bij gerechtshof Den Bosch en voormalig hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Robert van Galen, advocaat-partner bij Nauta Dutilh en voorzitter van INSOLAD
   
 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude & Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
   
 • Thomas Voskuil, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Functioneel Parket Amsterdam
 • Ilona Wolffram, coördinerend raadadviseur bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken/Sector Privaatrecht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie
 • Willem van Nielen, advocaat-partner bij Recoup Advocaten en Kennisplatform Faillissementsfraude
 • Wiebe de Vries, advocaat-partner bij Jaeger Advocaten-Belastingkundigen
   
 • Joyce Boonstra-Verhaert, strafrechtadvocaat en mede-initiator van Kennisplatform Faillissementsfraude

   

Programma

We starten de dag met een krachtig plenair programma, waarbij de drie wetten uit de fraudepijler worden besproken door Robert van Galen (Versterking positie curator), Ilona Wolffram (Civielrechtelijk bestuursverbod) en Tineke Hilverda (Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude).

Na de lunch kunt u een keuze maken uit een aantal deelsessies waarin op verschillende aspecten van de wetten wordt ingegaan. 

Workshop ronde 1

 • Optie 1: Civielrechtelijk bestuursverbod: implicaties voor de praktijk & integrale aanpak? 
 • Optie 2: Informatieverplichting vs. verbod op zelfincriminatie

Workshop ronde 2

 • Optie 1: Versterking positie curator: de curator als politieagent?
 • Optie 2: “Nieuwe” bankbreukdelicten: wijzigingen & impact voor de strafrechtpraktijk

Leer vervolgens andere deelnemers aan het congres nog beter kennen tijdens het onderdeel 'speed networking’ en/of tijdens de borrel.

 

Doelgroep 

 • Curatoren 
 • Rechter-commissarissen 
 • Openbaar Ministerie
 • Leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
 • Overheidsjuristen 
 • Advocaten
 • Medewerkers van de Belastingdienst
 • Medewerkers van bijzonder beheer afdelingen bij banken
 • Medewerkers van het UWV
 • Forensische accountants
 • Medewerkers van de Kamer van Koophandel
 • Notarissen

 

Praktische informatie

Datum & tijd: Donderdag 14 december 2017 | 10.00 – 17.45 uur

Locatie: Centrum van Den Haag

PO/PE-punten: 6 punten
U ontvangt na afloop van het congres een bewijs van deelname. 

 

Kosten         

 • Regulier tarief: EUR 599,- excl. BTW
 • Leden Kennisplatform: EUR 499,- excl. BTW
 • Medewerkers overheid: EUR 299,- excl. BTW

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF