Gronings offensief

Noord-Nederland gaat de nu nog vaak ongrijpbare verwevenheid van boven- en onderwereld krachtiger aan pakken. Dit gebeurt vooral door verantwoordelijke instanties, zoals politie, justitie, gemeente en Belastingdienst, intensief te laten samenwerken.

De samenwerkende instanties zitten personen die verdacht worden van onder andere faillissementsfraude en oplichting op de huid. Dat gebeurt onder meer door informatie beter te delen. 

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF