Artikel: De herziene Europese Insolventieverordening

De Europese Insolventieverordening van 29 mei 2000 (IVO) bracht als belangrijkste gevolg met zich dat insolventieprocedures die in een lidstaat werden geopend waar het centrum van voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen was, zich uitstrekten tot de andere lidstaten. In zoverre vormde zij een grote stap voorwaarts ten opzichte van het daarvoor bestaande systeem zonder regeling op Europees niveau. De IVO bevat voorts onder meer bepalingen over de bevoegde rechter, toepasselijk recht, de mogelijkheid secundaire procedures te openen in de lidstaat waar zich een nevenvestiging van de schuldenaar bevindt en de coördinatie tussen de hoofdprocedure en een dergelijke secundaire procedure.

De IVO is per 20 mei 2015 herzien en de herziene IVO zal vanaf 26 juni 2017 toepasselijk zijn. Deze bijdrage bespreekt de herziene Europese Insolventieverordening. De nieuwe verordening bevat onder meer bepalingen met betrekking tot de coördinatie van insolventieprocedures bij groepen van vennootschappen en koppeling van nationale insolventieregisters. 


Lees hier het volledige artikel:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF