Themazitting faillissementsfraude Noord-Nederland

Op dinsdag 7 juni houdt de Rechtbank in Groningen voor de tweede keer een themazitting rond faillissementsfraude. Op deze zitting staan in totaal negen zaken. Twee daarvan zijn afkomstig uit een fraudespreekuur. De aanpak van faillissementsfraude staat onverminderd hoog op de prioriteitenlijst van het parket Noord-Nederland. 

Themazitting

Op 7 juni 2016 staan opnieuw negen faillissementsfraudezaken op de zitting. Het gaat om zes zaken uit Groningen, twee uit Fryslan en een uit Drenthe. Twee zaken vloeien voort uit het eerste fraudespreekuur. 

De ene zaak betreft de bestuurder van Da Vinci Horse Sports Wear BV uit Assen dat op 28 oktober 2014 in staat van faillissement is verklaard. Hij wordt ervan verdacht in de periode van 1 september 2014 tot en met 13 januari 2016 goederen aan de boedel te hebben onttrokken. Ook heeft verdachte verzuimd een adequate administratie te overhandigen aan de curator. 

De tweede zaak gaat over het op 6 februari 2013 failliet verklaarde Gigis Stile Italiano BV uit Roden. Deze verdachte wordt ten laste gelegd dat hij niet heeft voldaan aan de op hem rustende verplichten ten opzichte van het voeren van een goede administratie. 

Fraudespreekuur

Op 31 maart 2015 vond het eerste fraudespreekuur plaats, in november de tweede. Deze samenwerking tussen rechtbank, curatoren en OM, heeft zijn waarde bewezen. Zo'n 30% van de aangemelde zaken in het spreekuur hebben tot een ronde zaak geleid. 

De kracht van dit spreekuur is dat expertise, informatie en kennis worden gedeeld en dat er gekeken wordt hoe de zaak het beste kan worden opgepakt. Niet alle zaken die worden aangebracht bij het faillissementsspreekuur leiden tot een strafrechtelijke zaak. Deze kunnen ook heel goed worden opgepakt door de curator zelf of de belastingdienst. 

Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

Met ingang van 1 juli 2016 gaat de faillissementswet gewijzigd worden. Deze wetsvoorstellen zijn belangrijk voor de opsporingspraktijk. Zowel langs civielrechtelijke als strafrechtelijke weg kan laakbaar handelen bij of voorafgaand aan faillissementen beter worden aangepakt. Zo kunnen malafide bestuurders maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer zijn - of commissaris blijven of worden - als de rechter een civiel bestuursverbod heeft opgelegd. Daarmee wordt verhinderd dat malafide bestuurders hun activiteiten blijven voortzetten door frauduleuze activiteiten te maskeren via een web van rechtspersonen of door steeds nieuwe ondernemingen op te richten en deze vervolgens failliet te laten gaan. Daarnaast worden de strafrechtelijke mogelijkheden of effectiever en harder op te treden tegen frauduleuze faillissementen verruimd. Fraudeurs ontspringen nu vaak de dans als de curator een lege boedel aantreft. Activa van de onderneming blijken voor het intreden van het faillissement al weggesluisd en er is opzettelijk geen administratie gevoerd. Dit maakt `terug rechercheren' moeilijk. Om faillissementsfraude beter aan te pakken komt er daarom onder andere een aparte strafbaarstelling van overtreding van de administratieplicht bij faillissement. 

Het spreekuur en de integrale aanpak van faillissementsfraude blijft onverminderd belangrijk voor het parket Noord-Nederland. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF