België Mekka voor faillissementsfraude

Bij één op de vijf faillissementen in België is fraudegemoeid: zaakvoerders stellen stromannen aan en plunderen ondertussen de vennootschap. Ze laten een put aan onbetaalde belastingen, sociale bijdragen en ontdoken btw achter, maar justitie en politiek laten hen ongemoeid. De honderden miljoenen euro’s moet de Belgische overheid elders recupereren: bij de belastingbetaler.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF