Besluitpunten wetsvoorstellen worden behandeld tijdens commissievergadering op 29 maart a.s.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 17 maart de nadere memorie van antwoord met betrekking tot de wetsvoorstellen Herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en civielrechtelijk bestuursverbod ontvangen en bespreekt tijdens de commissievergadering op 29 maart de nadere procedure.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF