Veroordeling voor faillissementsfraude: onttrekking voertuigen aan het beslag dat op verzoek van de curator op de bedrijfsvoorraad van autobedrijf was gelegd

Rechtbank Noord-Nederland 30 november 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:5263

De Noordelijke Fraudekamer heeft de verdachte veroordeeld voor faillissementsfraude in het faillissement van zijn autobedrijf, voor de onttrekking van een aantal voertuigen aan het beslag dat op verzoek van de curator op de bedrijfsvoorraad was gelegd en voor verduistering van een abusievelijk bij zijn bedrijf afgeleverde personenauto.

Naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardigt de ernst van de gepleegde fraude in beginsel het opleggen van een aanzienlijke onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank acht een gevangenisstraf in dit geval echter niet passend.

De rechtbank houdt rekening met de jeugdige leeftijd van de verdachte, het feit dat hij niet eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen en het feit dat het ondergaan van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf een onevenredig nadelig effect zal hebben op de toekomst van de ook nu nog jonge verdachte. De rechtbank houdt tevens rekening met het feit dat sprake is van schending van de redelijke termijn, welke schending bij een jeugdige verdachte extra zwaar weegt. De rechtbank volstaat daarom in het geval van deze verdachte met het opleggen van de maximale werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF