FIOD houdt curator aan voor fraude in faillissement

De FIOD heeft op 1 december een curator uit de regio Gelderland aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij in 2009 op onrechtmatige wijze gelden heeft onttrokken aan de boedel van een failliet vastgoedbedrijf. Hij was curator in het faillissement van dat bedrijf. De schuldeisers in het faillissement zouden hierdoor zijn benadeeld.

Het vermoeden is dat de man vastgoed uit de boedel van het failliete vastgoedbedrijf– waar zich al een koper voor had gemeld- eerst heeft verkocht voor een te lage prijs aan een tussenpersoon. Vervolgens is het pand na een papieren waardestijging doorverkocht aan de koper die zich al in eerste instantie had gemeld. Het vermoeden is dat de curator het verschil via een verhullende constructie van bedrijven in eigen zak heeft gestoken. Om hoeveel geld het gaat is onderwerp van onderzoek, maar het betreft in ieder geval tienduizenden euro’s.

Het onderzoek is in september 2016 gestart na een melding van een andere curator bij het Openbaar Ministerie. De FIOD heeft een kantoorpand in de provincie Gelderland doorzocht. Er is administratie in beslag genomen.

Een curator is iemand die na een faillissement door de rechtbank wordt aangesteld en in de plaats treedt van de bestuurder(s) van het failliete bedrijf. De curator heeft onder meer als taak om de belangen van de schuldeisers van het failliete bedrijf zo goed als mogelijk te behartigen. Hij mag namens het failliete bedrijf de boedel te gelde maken om de opbrengst te verdelen onder de mensen die nog geld tegoed hebben van het bedrijf. Het is zeer ernstig wanneer iemand in de positie van curator schuldeisers benadeelt door fraude. Hij ondermijnt daarmee het vertrouwen in het systeem in het algemeen en het vertrouwen dat in een curator gesteld moet kunnen worden door de rechtbank, de schuldeisers en de samenleving in het bijzonder. Dat is ernstig en daarom treedt de overheid hiertegen op.

Bron: OM

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF