Artikel: Het civielrechtelijke bestuursverbod

Op 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden. Vijf nieuwe artikelen in de Faillissementswet (106a-106e Fw) regelen dat een curator of het openbaar ministerie aan de rechtbank kan vragen een bestuurder van een privaatrechtelijke rechtspersoon (art. 2:3 BW), een EESV, een SE of een SCE een bestuursverbod op te leggen. Zowel huidige als toekomstige functies worden getroffen door het verbod. Er geldt een standaardtermijn van vijf jaar, maar de rechtbank mag een kortere termijn geven. Het is de bedoeling dat de bestuursverboden zichtbaar worden in een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel. In deze bijdrage wordt ingegaan op het civielrechtelijke bestuursverbod, waarbij het stramien van de wettelijke regeling wordt gevolgd.

Lees verder:

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF