Faillissementsfraude: vw opzet op benadeling schuldeisers door, terwijl sprake is van problematische schulden, geen administratie te voeren en steeds nieuwe ondernemingsactiviteiten te starten

Rechtbank Rotterdam 6 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:8105

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat zij opzettelijk niet heeft voldaan aan de verplichting om een boekhouding te bewaren en tevoorschijn te brengen, waardoor zij de schuldeisers in het faillissement van het door haar bestuurde bedrijf heeft benadeeld.

Met betrekking tot dit opzet overweegt de rechtbank allereerst dat de verdachte ter terechtzitting heeft verklaard dat zij eigenlijk nauwelijks administratie had en dat deze bovendien verspreid lag op verschillende adressen. Op grond daarvan staat vast dat zij met betrekking tot haar onderneming geen deugdelijke administratie heeft gevoerd. Het feit dat de verdachte heeft verklaard dat er wel enige administratie was, maar dat deze is kwijtgeraakt ten gevolge van twee ontruimingen maakt dit niet anders nu van verdachte verwacht mag worden dat zij haar administratie op een deugdelijke wijze bewaart. Uit haar verklaring op zitting blijkt dat de ontruimingen een gevolg waren van huurachterstanden waarvan zij op de hoogte was, terwijl zij op dat moment zelf lange tijd in het buitenland verbleef. Verdachte heeft verklaard dat zij alleen maar nadacht hoe uit de schulden te komen. Zij startte hiertoe steeds nieuwe ondernemingen op, zonder aandacht te hebben voor de daarbij komende administratieve verplichtingen en dus zonder haar verantwoordelijkheid hierin te nemen. Door in de gegeven omstandigheden geen deugdelijke administratie te voeren waaruit de rechten en plichten van haar bedrijf blijken heeft de verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de rechten van haar schuldeisers in een mogelijk faillissement zouden worden gekort.

Bewezenverklaring

  • Bedrieglijke bankbreuk

Strafoplegging

Taakstraf van 180 uur waarvan 80 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF