Tweede editie Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude van start in januari 2017

Faillissementsfraude heeft de aandacht. De schade waarmee private partijen als collega-ondernemers, banken en werknemers maar ook de overheid, waaronder Belastingdienst en UWV, worden geconfronteerd wordt geschat op 1,7 miljard euro per jaar.

De bestrijding van faillissementsfraude vindt op verschillende manieren plaats; via het civiele recht door de curator, door middel van fiscale aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en door straf- rechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie.

De specialisatie Opleiding Faillissementsfraude is gericht op de integrale aanpak van faillissementsfraude en samenwerking tussen de verschillende stakeholders. De bijeenkomsten worden dan ook verzorgd door sprekers uit het straf-, privaat- en bestuursrecht vanuit hun rechtsgebied. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet ook in het geven van praktische tips en wenken. Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude is de doelstelling tevens uitbreiden van netwerken en kennisuitwisseling. Om de doelstellingen van de specialisatieopleiding te realiseren wordt een kwalitatief hoogstaande opleiding aangeboden die voldoet aan wetenschappelijke standaarden.

In de specialisatieopleiding staan de volgende hoofdthema’s centraal:

 1. Strafrechtelijke opsporing & vervolging van faillissementsfraude
 2. Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude
 3. Forensisch onderzoek & data analyse
 4. Fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude & de rol van de fiscus en FIOD
 5. Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen

Deze hoofdthema’s worden in een zestal bijeenkomsten van de opleiding verder uitgediept. 

 

Bijeenkomsten & Data

De specialisatieopleiding start steeds in januari en omvat in totaal 6 bijeenkomsten van 7 uur (6 uur netto onderwijs).

Cursusleider van de opleiding is mr W.J.B. van Nielen die als curator ruime ervaring heeft met de verschillende facetten van faillissementsfraude.

 • Bijeenkomst 1:  Introductie Faillissementsfraude & Strafrechtelijke handhaving
  26 januari 2017
   
 • Bijeenkomst 2:  Strafrechtelijke vervolging & Het perspectief van de verdediging: verweren & strategieën
  16 februari 2017
   
 • Bijeenkomst 3:  Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude
  20 april 2017
   
 • Bijeenkomst 4:  Forensisch onderzoek & Data analyse
  22 juni 2017
   
 • Bijeenkomst 5: Fiscale Aspecten
  21 september 2017
   
 • Bijeenkomst 6: Slotbijeenkomst Integrale aanpak: Informatie-uitwisseling &  Samenwerking tussen Publiek Private Partijen
  23 november 2017
    
 • Terugkomdag
  Begin 2018

 

Doelgroep

De specialisatieopleiding is onder meer bedoeld voor:

 • curatoren 
 • leden van het Openbaar Ministerie
 • leden van de zittende magistratuur
 • rechter-commissarissen
 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
 • medewerkers van de Belastingdienst
 • medewerkers van bijzonder beheer afdelingen bij banken
 • forensische accountants
 • bedrijfsjuristen
 • fiscalisten
 • advocaten
 • medewerkers van de Kamer van Koophandel
 • notarissen

Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op veertig.

 

Locatie

Centrum van Den Haag

 

Kosten 

 • Regulier tarief: EUR 5.750,- excl. BTW
 • Tarief voor leden van Kennisplatform Faillissementsfraude: EUR 5.500,- excl. BTW 
 • Tarief voor medewerkers van de overheid: EUR 4.500,- excl. BTW

Deze prijs is inclusief: 

 • Deelname aan de opleiding  à 6 bijeenkomsten 
 • Cursusmateriaal 
 • Deelname aan het schriftelijk examen 
 • Terugkomdag begin 2018 waarbij deelnemers worden bijgepraat

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF