Leestip: Faillietverklaring

Een faillissementsprocedure leidt tot vele vragen. Dit herziene deel van het boek 'Faillietverklaring' geeft u als curator, advocaat, rechter, schuldsaneringsbewindvoerder of bankjurist gedetailleerde en diepgaande antwoorden. Ook over faillissement van een vennootschap onder firma en/of haar firmanten, de telkens terugkerende vraag wanneer sprake is van misbruik van een faillietverklaring en de turboliquidatie. 

In deze herziene druk staat Titel I, Eerste Afdeling uit de Faillissementswet (‘Van de faillietverklaring’) met de artikelen 1-19b centraal. De auteur geeft een uitgebreide en artikelsgewijze behandeling van de procedure van faillietverklaring. Door de systematische en diepgaande uiteenzetting van wetgeving, rechtspraak, door rechtbanken gehanteerde procesreglementen en literatuur uit wetenschap en praktijk, beschikt u snel over veel direct bruikbare kennis. De schets van de wordingsgeschiedenis van het Nederlandse Insolventierecht en de vergelijking van de drie instrumenten uit de Faillissementswet: faillissement, surseance van betaling en de schuldsaneringsregeling geven u systematische extra achtergrondinformatie.

Deze vierde druk van Faillietverklaring is bijgewerkt aan de hand van de laatste wetgeving, rechtspraak en wetenschappelijke inzichten. U krijgt verdiepende antwoorden op veel praktijkvragen zoals over de gronden van en procedure tot faillietverklaring, de insolventieregistratie en hoe de verhouding bij een natuurlijk persoon is tussen faillissement en schuldsanering (WSNP). In het slothoofdstuk leest u over de Europese achtergrond en de Nederlandse uitwerking van een faillissement van een bank of een verzekeraar. Deze complexe regeling is in detail becommentarieerd.

Deze veelomvattende kennisbron bevat tevens de praktische regels over hoe het er in de faillissementsprocespraktijk aan toe gaat. De volgende regels, opgesteld of geïnitieerd door het Recofa (overleg van rechters-commissarissen) respectievelijk het Landelijk Overleg van de Voorzitters van de Civiele sectoren van de rechtbanken (LOVC) en de Hoven (LOVC-H, kunt u in het boek raadplegen: 

 • Richtlijnen voor faillissement en surseances van betaling 2009
 • Richtlijnen voor schuldsaneringen 2009
 • Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken
 • Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven


U vindt in dit handboek en de rest van de serie Wessels Insolventierecht eenvoudig alle informatie die u nodig heeft, door de systematische indeling ervan over de delen in de serie. Bij de verdeling is in belangrijke mate de bestaande systematiek van de Faillissementswet gevolgd. De tekst is in heldere genummerde tekstparagrafen onderverdeeld en bij verwijzingen in de tekst en in de registers wordt naar deze paragraafnummers verwezen. Doordat u gebruik kunt maken van zowel een uitvoerig zakenregister, wetsartikelenregister als jurisprudentieregister, hoeft u nooit lang te zoeken.

Praktische Informatie 

 • Auteur: Bob Wessels
 • Aantal pagina's: 398
 • Uitgever: Wolters Kluwer
 • Druk: 4
 • Verschijningsdatum: 27-10-2016
 • ISBN: 9789013139709
 • Prijs: € 119,50Klik hier om het boek te bestellen via Jongbloed. 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF