Landelijke Dag Fraudespreekuur: vertegenwoordigers van diverse bloedgroepen gaan discussie met elkaar aan

Op vrijdag 14 oktober 2016 vond in het centrum van Utrecht de door het Kennisplatform Faillissementsfraude georganiseerde Landelijke Cursusdag Fraudespreekuur plaats. Deze cursusdag stond in het teken van het delen van ervaringen, knelpunten en best practices bij het uitrollen van het fraudespreekuur. Zo'n 60 deelnemers uit alle regio’s waren aanwezig, waaronder officieren van justitie, medewerkers van de Belastingdienst, het UWV. de FIOD, banken en de politie, rechter-commissarissen, curatoren en forensisch accountants.

Het fraudespreekuur faciliteert curatoren in elk arrondissement met zijn primaire taak de schade die door de fraude is geleden te verhalen ten behoeve van de crediteuren. Zo speelt het fraudespreekuur een belangrijke rol ten aanzien van de vraag welke civiele middelen de curator nog kan inzetten, welke informatie hij van welke ketenpartner kan verkrijgen en of de casus zich ook nog leent voor strafrechtelijke aanpak. Het belang van een fraudespreekuur werd benadrukt door Sharon Gesthuizen, sinds 30 november 2006 Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij, in een filmpje dat tijdens de cursus werd getoond. 

Voorafgaand aan de cursus is, door middel van een evaluatie die is uitgezet onder de huidige panelleden van de spreekuren, de status van de uitrol van het fraudespreekuur in de verschillende regio's geïnventariseerd. Hieruit is gebleken dat het fraudespreekuur in bijna alle arrondissementen is opgestart.

Hoewel het fraudespreekuur in Den Haag vaak als voorbeeld van een succesvolle uitrol van het spreekuur wordt genomen, werd door één van de initiators van dit spreekuur (Johanna Reddingius) benadrukt dat het niet vanzelf is gegaan en dat er een lange adem voor nodig is, hetgeen werd herkend. Naast capaciteit bij de verschillende ketenpartners om de fraude vanuit hun eigen rol en bevoegdheden aan te pakken, is voor een succesvolle integrale aanpak essentieel dat de ketenpartners elkaar landelijk en regionaal ontmoeten, discussiëren en kennis uitwisselen. Het regionale fraudespreekuur wordt door de deelnemers daarvoor als een effectief instrument ervaren. Tot slot werd benadrukt dat het ook van belang is dat er steeds voldoende deskundigheid bestaat, niet enkel binnen bijvoorbeeld de politie en justitie maar ook curatoren en rechter-commissarissen moeten opgeleid worden en ervaring op doen.  

Het platform faillissementsfraude zal de input van deze dag aan de deelnemers en panelleden van de regionale fraudespreekuren terugkoppelen en de uitrol van het fraudespreekuur verder faciliteren.  

Heeft u vragen of suggesties over het fraudespreekuur of deze cursusdag dan kunt u met ons contact opnemen.

 

Specialisatieopleiding faillissementsfraude

Ieder jaar biedt het Kennisplatform jaar de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude aan, met als doel de kennis en kunde van de verschillende stakeholders op het gebied van faillissementsfraude op peil te brengen en te houden.

Dit jaar nemen 35 personen deel aan de opleiding, waaronder officieren van justitie, rc’s, forensisch accountants, medewerkers van de Belastingdienst, Fiod en politie.

Ook in januari 2017 gaat de opleiding weer van start. Inschrijven hiervoor is nog mogelijk.

 

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF