Tot 5 jaar celstraf en een beroepsverbod geëist voor hoofdverdachten flessentrekkerij

Het Functioneel Parket eiste op dinsdag 11 oktober voor de rechtbank in Amsterdam celstraffen tot 5 jaar en een beroepsverbod tegen de 6 hoofdverdachten in een onderzoek naar flessentrekkerij en deelname aan een criminele organisatie, een 7e verdachte wordt tevens faillissementsfraude verweten.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na meerdere aangiften door curatoren van faillissementsfraude. Gedurende het onderzoek bleek dat een aantal personen op ingenieuze wijze fraude pleegde. Een fraude die er toe leidde dat vele leveranciers goederen leverden zonder dat zij uiteindelijk voor deze goederen betaald kregen. “Om deze leveranciers te verleiden de goederen te leveren werd door de criminele organisatie voor de buitenwereld een façade gecreëerd waardoor het leek alsof de leveranciers te maken hadden met een echte onderneming die zich keurig aan de afspraken zou houden.”, aldus de officier.

Werkwijze criminele organisatie

Er werden vennootschappen opgericht of overgenomen op naam van personen zonder een besmet verleden. Deze vennootschappen kregen – door het deponeren van valse jaarstukken over voorgaande jaren – een kredietwaardig verleden. Ook werd op naam van het bedrijf een bankrekening geopend, kantoor- of bedrijfsruimte gehuurd en ingericht en afleverlocaties bij professionele transporteurs en/of opslagbedrijven gehuurd. Daarnaast werd geregeld dat de onderneming kon beschikken over emailadressen, een telefoonnummer en een website. Voor een leverancier die door de onderneming werd benaderd leek het alsof hij te maken had met een lopende onderneming die een bestelling deed. Volgens de officier bleek niets minder waar: “Zodra leveranciers zich afvroegen waar de betalingen bleven of geconfronteerd werden met een stornering, werden zij eerst met een kluitje in het riet gestuurd om vervolgens – als het de criminele organisatie te heet onder de voeten werd – te moeten constateren dat de vogels waren gevlogen. De telefoon werd niet meer opgenomen, e-mails werden niet meer beantwoord, de kantoor- of bedrijfsruimte bleek verlaten, de afleverlocatie was leeg, de contactpersonen bleken niet te bestaan en de goederen waren verdwenen.”

Onderzoek

Uit het FIOD onderzoek is gebleken dat in totaal aan 15 ondernemingen voor meer dan € 2.500.000,-aan goederen is geleverd zonder dat leveranciers voor deze goederen zijn betaald. De ondernemingen bleken vaak op naam van iemand anders te staan dan de personen waar de leveranciers contact mee hadden gehad. Een groot deel van de gebruikte ondernemingen is vervolgens failliet verklaard, waarbij de curator telkens heeft moeten constateren dat door bestuurders en/of ex-bestuurders van de ondernemingen geen enkele duidelijkheid kon worden gegeven over het lot van de aan de onderneming geleverde goederen en dat niet of nauwelijks sprake was van een goede administratie. Zowel de leveranciers als de curator staan met lege handen.

Conclusie

De officier van justitie concludeert dat telkens dezelfde personen waren betrokken in wisselende samenstelling. Iedere keer werden dezelfde handelingen verricht waarbij een rechtspersoon werd overgenomen of opgericht. Er werd iedere keer gebruik gemaakt van dezelfde verhullende middelen en het ging telkens om dezelfde afnemers die goederen voor een aanmerkelijk lagere prijs afnamen dan waarvoor was ingekocht. Opbrengsten werden contant gemaakt of er werden aanzienlijke bedragen naar bankrekeningen van een van de hoofdverdachten overgemaakt. “Onder deze omstandigheden ben ik van oordeel dat er, gedurende het begin van 2011 tot en met eind 2014, sprake is geweest van een gestructureerd samenwerkingsverband, een criminele organisatie, die zich bezig heeft gehouden met: faillissementsfraude, verduistering, oplichting, flessentrekkerij, valsheid in geschrift, witwassen en heling.“

Eisen

Twee verdachten, de oprichters en leiders van de criminele organisatie, hoorden 5 jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod tegen zich eisen. Tegen de derde verdachte, medeplichtig aan het uitvoeren van diverse handelingen voor de criminele organisatie, eiste de officier

12 maanden gevangenisstraf en een beroepsverbod. Tegen de vierde verdachte, die veelal fungeerden als chauffeur van goederen, eiste zij 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk en een beroepsverbod. Tegen de vijfde verdachte die ook fungeerde als chauffeur en hand- en spandiensten uitvoerde eiste zij 18 maanden gevangenisstraf. De zesde verdachte, medeplichtig aan grootschalige fraude, hoorde 12 maanden gevangenisstraf en een beroepsverbod tegen zich eisen en tegen de zevende verdachte eiste de officier 12 maanden gevangenisstraf en een beroepsverbod voor deelname aan een criminele organisatie en faillissementsfraude.

Tegen alle 7 verdachten heeft de officier een ontnemingsvordering aangekondigd.

Katvangers en helers

Om deze modus te laten slagen was het noodzakelijk een vennootschap bij de Kamer van Koophandel (KvK) in te laten schrijven. Daarmee werd niet alleen voor leveranciers de indruk gewekt dat sprake was van een ‘echt’ bedrijf, ook konden daarmee noodzakelijk verplichtingen zoals een bedrijfsruimte, bankrekening en telefoonabonnement worden aangegaan en kreeg de onderneming een officiële plek in het Handelsregister. Voor inschrijving bij de KvK zijn personen nodig die bereid zijn zich als bestuurder, aandeelhouder of vennoot te laten registreren en als zodanig op te treden. Vorige week dinsdag en woensdag stonden een aantal personen terecht die zich daarvoor hebben geleend. De officier eiste tot 240 uur werkstraf en 4 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tegen deze zogenaamde katvangers en helers.

De rechtbank doet op 1 december uitspraak.

Bron: OM

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF