Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude op 21 januari 2016 van start

Op donderdag 21 januari a.s. gaat de eerste editie van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude van start. Inschrijven is nog mogelijk tot en met woensdag 20 januari. Inmiddels hebben we ongeveer 30 deelnemers uit de verschillende disciplines die in de praktijk te maken hebben met faillissementsfraude. Naast het volgen van de gehele opleiding is het tevens mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen. 

De achterliggende gedachte van de opleiding is het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude van alle betrokken partijen alsmede het bevorderen van het vormen van netwerken. 

In de specialisatieopleiding staan de volgende hoofdthema’s centraal:

 1. Strafrechtelijke opsporing & vervolging van faillissementsfraude
 2. Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude
 3. Forensisch onderzoek & data analyse
 4. Fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude & de rol van de fiscus en FIOD
 5. Integrale aanpak: Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen

Deze hoofdthema’s worden in een zestal bijeenkomsten van de opleiding verder uitgediept. 

Tijdens de eerste bijeenkomst vindt een kennismaking met het fenomeen faillissementsfraude en de strafrechtelijke aspecten ervan plaats. Hierbij komen de verschillende uitingsvormen van faillissementsfraude aan bod en de strafrechtelijke aanpak van deze vorm van fraude.

De specialisatieopleiding is onder meer bedoeld voor:

 • curatoren 
 • leden van het Openbaar Ministerie
 • leden van de zittende magistratuur
 • rechter-commissarissen
 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
 • medewerkers van de Belastingdienst
 • forensische accountants
 • bedrijfsjuristen
 • fiscalisten
 • advocaten

Klik hier voor meer informatie.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF