Verbeteren registratie faillissementsfraude

Eén van de vragen die door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de Algemene Rekenkamer is voorgelegd in verband met het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 (IV)' is hoe de registratie van faillissementsfraude kan worden verbeterd.

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben de laatste jaren al een aantal stappen hebben gezet om de registratie te verbeteren. De Algemene Rekenkamer is van mening dat het zicht op de aanpak van faillissementsfraude kan verbeteren door de volgende indicatoren/gegevens in samenhang te presenteren:

  • aantal faillissementen;
  • aantal meldingen of aangiftes van faillissementsfraude;
  • aantal meldingen/aangiftes dat leidt tot onderzoek door de FIOD en door de politie;
  • aantal niet onderzochte meldingen/aangiftes;
  • aantal vervolgingen door de arrondissementsparketten en door het functioneel parket;
  • aantal veroordelingen;
  • aantal strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bestuursverboden.

Veel van deze gegevens kunnen op regionaal niveau van politie en OM verzameld worden. Dit geeft de mogelijkheid om de aanpak tussen regio’s onderling te vergelijken. Door de verschillende werkwijzen die worden gehanteerd per regio (zoals spreekuren voor faillissementsfraude of speciale faillissementsfraude themazittingen) is het mogelijk om te leren welke aanpak (het meeste) resultaat genereert en om te bepalen welke regio’s voorop lopen of achterblijven.

De genoemde indicatoren geven weliswaar inzicht in de vorderingen van de versterking van de strafrechtelijke handhaving van faillissementsfraude, maar geven geen absoluut en volledig inzicht in (of schatting van) het aantal faillissementen waarin sprake is van faillissementsfraude. Het is niet eenvoudig om te bepalen wat het totaal aantal frauduleuze faillissementen is. Meer inzicht kan mogelijk gerealiseerd worden in samenspraak met insolventie-advocaten, rechter-commissarissen en bijvoorbeeld het WODC door onderzoek te verrichten op basis van de verslagen van curatoren aan de rechter-commissaris over de afhandeling van faillissementen of surveys onder curatoren.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF