FIOD en Functioneel Parket doen onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft afgelopen week onder leiding van het Functioneel Parket een aantal doorzoekingen gedaan en verdachten aangehouden in drie verschillende strafrechtelijke onderzoeken naar faillissementsfraude. De verdenking in alle drie de onderzoeken is onder andere dat niet is voldaan aan de verplichting tot het voeren van een administratie en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op verzoek van de curatoren en/of dat zij (grote) onttrekkingen hebben gedaan aan de failliete boedel.

Zo vonden er op dinsdag een tweetal doorzoekingen plaats in bedrijfspanden in de regio Rotterdam in een onderzoek naar faillissementsfraude in de transportwereld. De hoofdverdachte heeft daarbij als een soort bedrijvendokter een prominente rol heeft gespeeld. Er is administratie in beslag genomen en er zijn 2 verdachten in hun woning aangehouden. Eveneens op dinsdag vonden er 4 doorzoekingen plaats in de regio Delfzijl. Twee vonden plaats in woningen behorende tot de hoofdverdachte. In een van die woningen, een boerderij met bijgebouwen, werd als bijvangst een in gebruik zijnde hennepkwekerij ontdekt. Deze is voor de verdere afhandeling overgedragen aan de politie. Ook is de woning annex kantoorruimte van de boekhouder doorzocht. Daarbij zijn als bijvangst vuurwapens en munitie aangetroffen. Ook deze zijn overgedragen aan de politie. Naast administratie is er tijdens de doorzoekingen beslag gelegd op een boot. Op woensdag werd een verdachte aangehouden in de regio Amsterdam en werd een woning doorzocht. Twee verdachten waren ondergedoken nadat de hoofdverdachte door de curator gegijzeld was. De FIOD wist hun verblijfsadres te achterhalen. De hoofdverdachte werd vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn gevangenhouding is verlengd. Bij de doorzoeking zijn laptops en administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op verschillende bankrekeningen.

Zitting faillissementsfraude

Een week eerder eiste het Functioneel Parket bij de rechtbank in Almelo 5 jaar gevangenisstraf tegen de hoofdverdachte in een faillissementsfraudezaak. Afgelopen week werden de overige verdachten op zitting behandeld. De eisen variëren van 24 maanden gevangenisstraf, 18 maanden gevangenisstraf, 9 maanden en 3 maanden gevangenisstraf. Vrijdag werd de laatste eis uitgesproken tegen de notaris in de zaak. Deze hoorde 12 maanden gevangenisstraf en een beroepsverbod het notarisambt uit te oefenen tegen zich eisen.

Week van de bestrijding van faillissementsfraude

De doorzoekingen evenals de zitting maakten deel uit van de week van de bestrijding van faillissementsfraude, onderdeel van een integrale aanpak van faillissementsfraude.

Bron: OM

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF