Eerste Faillissementsfraudespreekuur voor curatoren een feit

In het arrondissement Noord-Nederland heeft deze week het eerste fraudespreekuur plaatsgevonden onder leiding van de rechter-commissaris belast met faillissementen. In het fraudespreekuur leggen curatoren een vermoeden van faillissementsfraude voor aan een groep van specialisten. Deze groep bestaat uit een rechter-commissaris, een fraudeofficier van justitie en medewerkers van de recherche, de FIOD en de Belastingdienst. Dit team beoordeelt de door de curator ingebrachte zaken en bepaald de vervolgacties. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het doen van aangifte door de curator, wat een strafrechtelijk onderzoek en eventuele vervolging van (ex-)bestuurders en/of (ex-) leidinggevenden tot gevolg kan hebben.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF