Week van de bestrijding Faillissementsfraude

Van 26 t/m 29 mei 2015 vindt de Week van de bestrijding van faillissementsfraude plaats. Tijdens deze week worden in een aantal arrondissementen themazittingen gehouden. Ook zal deze week in het teken staan van preventie en het gezamenlijk optrekken met curatoren tijdens de strafrechtelijke onderzoeken naar faillissementsfraude.

De Aanwijzing Opsporing en Vervolging van het College van PG’s spreekt echter niet alleen over de FIOD-zaken, maar ook over de politiezaken. Die zaken gaan over eenvoudige zaken, zoals het niet voldoen aan de administratieverplichting. Daarom gaan OM, politie en FIOD tijdens de Week van de faillissementsfraude gezamenlijk optrekken om ook een aantal eenvoudige faillissementszaken op te sporen en te vervolgen.

In Noord-Nederland vindt de themazitting faillissementsfraude plaats op 22 juni bij de rechtbank in Groningen. De rechtbank buigt zich dan over ongeveer tien zaken die betrekking hebben op eenvoudige faillissementsfraude. Gedacht moet worden aan verdachten die hebben verzuimd de boekhouding van hun failliete organisatie aan de curator uit te leveren.

Bron: OM

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF