Concept-wetsvoorstel Modernisering faillissementsprocedure in consultatie gegaan

Op 14 december jl. is het Concept-wetsvoorstel Modernisering faillissementsprocedure in consultatie gegaan. Het wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure bevat wijzigingen in de faillissementswet om de procedure sneller en met minder kosten te doorlopen.

Doel van de regeling

Het doel van het wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure is om de faillissementsprocedure efficiënter en transparanter te maken. Daarmee moeten faillissementen sneller en met minder kosten afgewikkeld kunnen worden, waardoor schuldeisers uiteindelijk meer uitbetaald krijgen. Het onderhavige wetsvoorstel is onderdeel van het programma herijking faillissementsrecht (moderniseringspijler).

Het voorstel voorziet in de volgende wijzigingen:

  1. Allereerst zal de faillissementsprocedure meer in overeenstemming worden gebracht met de technische ontwikkelingen en mogelijkheden van de digitale tijd om daarmee de efficiëntie en de transparantie te vergroten. Zo moeten bepalingen die in de weg staan aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen worden gewijzigd, zodat onder meer vergaderingen via internet kunnen plaatsvinden en essentiële informatie digitaal kan worden verspreid. 
     
  2. Ten tweede voorziet het wetsvoorstel in verbetering van het beheer van het vermogen van de failliet (de faillissementsboedel) en de versnelling van de afwikkeling van het faillissement, onder meer door een aangescherpte uiterste termijn te introduceren voor het indienen van vorderingen door de schuldeisers. 
     
  3. Ten derde zorgt het voorstel voor meer maatwerkmogelijkheden binnen het faillissement. Niet elk faillissement is hetzelfde. Met name bij grotere faillissementen bestaat er behoefte aan enkele afwijkingen van de standaardprocedure die de bijzondere complexiteit en omvang van het faillissement in aanmerking te nemen. 
     
  4. Tot slot draagt het voorstel bij aan verdere specialisatie bij de rechterlijke macht en ondersteunt het het wetgevingsproces, onder andere door de nieuwe adviescommissie insolventierecht (“Insolventieraad”) die advies kan uitbrengen over het faillissementsbeleid en toepassing van de Faillissementswet in de praktijk.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechters, curatoren, advocaten, ondernemers, consumenten

Verwachte effecten van de regeling

Het verwachte effect is dat een faillissement sneller en met minder kosten kan worden afgewikkeld. Dit levert een bijdrage aan de opbrengst uit het faillissement. Hier profiteren schuldeisers van.

Documenten

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF