'Het civielrechtelijk bestuursverbod: gevolgen voor de bestuurder met een arbeidsovereenkomst'

Op 23 juni 2015 is het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod door de Tweede Kamer aangenomen. Op grond hiervan kan het een bestuurder worden verboden zijn functie als bestuurder uit te voeren. Deze bijdrage bespreekt de arbeidsrechtelijke consequenties van dit wetsvoorstel en gaat in op de vraag hoe in de praktijk kan worden omgegaan met een bestuurder die een bestuursverbod opgelegd krijgt.

Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op ArbeidsRecht.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF