'Het gewijzigde wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod'

Het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod is onlangs in gewijzigde vorm aangenomen door de Tweede Kamer. Dit artikel gaat in op zowel de wijzigingen die zijn aangebracht aan het voorontwerp als enkele belangrijke vraagstukken die tijdens het wetgevingsproces naar voren zijn gekomen. Daarbij worden de betreffende onderdelen van het wetsvoorstel vergeleken met de Britse, Amerikaanse, Australische en Duitse bestuursverboden, teneinde te bezien in welke mate het Nederlandse wetsvoorstel aansluit bij reeds bestaande buitenlandse praktijken. Uit de vergelijking blijkt dat het wetsvoorstel na wijzigingen vooral materieelrechtelijk beter aansluit op deze praktijken.

Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen met een abonnement op het Tijdschrift voor Insolventierecht.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF