‘De Togacolumn: Met deze recherche valt geen fraude op te sporen’

Onlangs deelde de minister van Veiligheid en Justitie mee dat het kennis- en kwaliteitsniveau van de recherche omhoog moet, opdat er meer misdrijven worden opgelost. Onder andere werd daarbij gewezen op fraudebestrijding. Faillissementsfraude is helaas een veel voorkomend verschijnsel. Wil je echt iets aan deze vorm van fraude doen, dan zul je allereerst stevig moeten investeren in fraudespecialisten bij de  politie. Bij een maatschappelijke schade van miljarden per jaar, kan dat. De auteur hoopt dat de woorden van de minister over het deskundiger maken van de politie deze keer bewaarheid worden en dat het niet blijft steken bij slogans, waarna we over vijf jaar aan het volgende zelfde speerpunt toe zijn. Het wordt hoog tijd.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF