Conclusie AG over het bewezenverklaarde handelen ‘ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers’ & sinds 1 juli 2016 verlaagde strafmaximum

Parket bij de Hoge Raad 9 april 2019, ECLI:NL:PHR:2019:529

Het tweede, derde en vierde middel keren zich tegen de bewezenverklaring onder 1, 2 en 3, kort gezegd de faillissementsdelicten, in het bijzonder van het handelen ‘ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers’. Het vijfde middel klaagt dat het hof (bij de strafoplegging) geen rekening heeft gehouden met de wetswijziging van 1 juli 2016, waardoor ‘de bewaar- en administratieplicht uit artikel 341 Sr is geschrapt en in twee nieuwe artikelen is ondergebracht, namelijk de artikelen 344a en 344b Sr, waarbij het opzettelijk niet voldoen aan de administratie- en bewaarplicht thans met een aanzienlijk lager strafmaximum wordt bedreigd’.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rb houdt bij strafmaat rekening met nieuwe afzonderlijke strafbaarstelling in art. 344a Sr

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3095

Een 49-jarige man is als bestuurder van een vennootschap veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor bedrieglijke bankbreuk. Hij heeft, toen hij wist dat een faillissement niet meer kon worden voorkomen, een schuldeiser bevoordeeld en geld aan de boedel van de vennootschap onttrokken. Ook heeft hij samen met de medebestuurder niet voldaan aan zijn verplichting een volledige administratie te voeren en deze tevoorschijn over te leggen. Daarnaast heeft hij zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk gebruik maken van valse overeenkomsten van geldlening. Het tijdsverloop tussen de start van het onderzoek en de dag van strafoplegging maakt dat de straf lager uitvalt dan de eis van de officier van justitie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voorwaardelijke gevangenisstraffen & vrijspraak voor notarissen in omvangrijke fraudezaak

Rechtbank Amsterdam 27 mei 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3766 & ECLI:NL:RBAMS:2019:3767 & ECLI:NL:RBAMS:2019:3768

In een omvangrijke fraudezaak met plof-BV’s zijn twee voormalig (kandidaat-)notarissen door de rechtbank Amsterdam ieder veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur wegens het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Zij zijn vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het nalaten van het doen van verscherpt clientenonderzoek. Een derde kandidaat-notaris die van betrokkenheid werd verdacht, is integraal vrijgesproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rechter verbiedt motorclub Hells Angels in Nederland

Rechtbank Midden-Nederland 29 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2302

Hells Angels Motorcycle Club Holland is in strijd met de openbare orde en wordt ontbonden en verboden. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist in een civiele procedure tussen het Openbaar Ministerie en de Hells Angels. Ook de wereldwijde organisatie van Hells Angels mag niet actief zijn in Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

NBA Werkgroep Fraude start met fraudecasuïstiek

Gegeven de aandacht voor fraude en de rol van de accountant heeft de Werkgroep Fraude besloten een goed gebruik uit het recente verleden weer nieuw leven in te blazen. Periodiek zal op NBA.nl een fraudecasus worden besproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF