Cursus Civielrechtelijke mogelijkheden voor de aanpak van faillissementsfraude & middelen van de curator Donderdag 27 juni 2019

Deze bijeenkomst staat in het teken van de civiele aspecten van faillissementsfraude. Allereerst komen de beginselen uit het faillissementsrecht aan bod, waaronder de vereisten van de Pauliana. Vervolgens wordt ingegaan op de diverse middelen die de Faillissementswet de curator (al dan niet via de rechter-commissaris) biedt om adequaat en efficiënt informatie te achterhalen en veilig te stellen. Daarna wordt ingegaan op de curator en het strafproces: ook in een lopende strafzaak tegen een bestuurder (of een feitelijk beleidsbepaler) van de gefailleerde rechtspersoon dient de curator immers zijn mogelijkheden optimaal te benutten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tot 3 jaar gevangenisstraf geëist voor faillissementsfraude bouwondernemer

Het Openbaar Ministerie heeft voor de Rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten van stelselmatige faillissementsfraude. Het OM verwijt verdachten betrokkenheid bij meerdere faillissementen, waarin steeds hetzelfde bouwproject een rol speelde en waarin faillissementsfraude is gepleegd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verwerping verweer dat bewezenverklaarde niet aan de huidige delictsomschrijvingen van faillissementsfraude voldoet en derhalve niet strafbaar is

Rechtbank Den Haag 19 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2727

De rechtbank heeft vastgesteld dat sprake was van een katvangersconstructie. Door het aanstellen van een zogenaamde katvanger kan de verdachte zijn (in strafrechtelijke zin) wettelijke verplichtingen als bestuurder echter niet ontlopen. Doordat hij het eigendom en het directeurschap van zijn BV’s heeft overgedragen aan een katvanger, wetende dat er een forse schuldenpositie was, was de verdachte naar het oordeel van de rechtbank ook daarna nog (mede)verantwoordelijk voor het bewaren van de administratie en het geven van inlichtingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Komodo-zaak: jarenlange gevangenisstraf geëist voor faillissementsfraude in Twente

Dubbele straf van wat ze in Almelo tegen zich hoorden eisen: vijf jaar cel voor Marcel H. uit Geesteren en vier jaar voor Bertus Oude L. uit Deurningen. Dat werd er vrijdag in hoger beroep tegen het duo geëist wegens grootschalige faillissementsfraude.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bedrieglijke bankbreuk: falende klacht over aanmerken van verdachte als (feitelijk) bestuurder

Parket bij de Hoge Raad 12 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:229

Het middel bedoelt kennelijk te klagen dat niet (zonder meer) uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat de verdachte als (feitelijk) bestuurder van A heeft gehandeld, zodat het desbetreffende verweer van de verdediging ten onrechte is verworpen en de bewezenverklaring onvoldoende met redenen is omkleed.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF