Rechtbank legt ontnemingsmaatregel op aan Visser (Eurocommerce) ter hoogte van 6.480.000 euro

Rechtbank Overijssel 23 juli 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2569

Ger Visser, die leiding gaf aan het failliete vastgoedbedrijf Eurocommerce, is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot het betalen aan de Staat van 6.480.000 euro aan illegaal verdiend geld. In 2016 is hij veroordeeld voor faillissementsfraude tot een celstraf van 3,5 jaar.

Ook zijn zoon moet het wederrechtelijk verkregen voordeel aan de Staat betalen. Bij hem gaat het om een bedrag van 5.250.000 euro. Hij was in de strafzaak veroordeeld tot 12 maanden cel. De echtgenote en dochter waren vrijgesproken, de ontnemingsvorderingen tegen hen zijn niet-ontvankelijk verklaard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Openbaar Ministerie eist 12,5 miljoen euro van voormalige Griekse eigenaar van Lyempf

Het Openbaar Ministerie eist 12,5 miljoen euro van de Griekse ondernemer die in 2010 de producent van babyvoeding Lyempf in Kampen overnam. Het bedrijf ging binnen een jaar na de overname failliet. Het Openbaar Ministerie verdenkt de ondernemer van faillissementsfraude en van valsheid in geschrifte. Dat bleek maandag 25 juni tijdens de strafzitting in Zwolle. Wanneer de rechter uitspraak doet is nog niet bekend.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voormalig kantoorgenoten: advocaat stuurde valse facturen en loog over vermogende vader

Voormalig advocaat Frank Vermeer, hij werd december 2016 aangehouden door de FIOD op verdenking van faillissementsfraude, deed tegenover zijn kantoorgenoten van OMVR Advocaten in Harderwijk voorkomen dat hij de zoon was van een ‘vermogende ondernemer met een algemene naamsbekendheid’. Ook knoeide hij volgens de oud-kantoorgenoten met valse facturen die hij buiten kantoor om incasseerde.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordelingen in faillissementsfraudezaken

Het OM Noord-Nederland bracht op 21 juli zeven faillissementsfraudezaken aan bij de politierechter in Groningen. In vijf gevallen kwam de politierechter tot een veroordeling, één verdachte werd vrijgesproken en in één geval werd de zaak op verzoek van de verdediging aangehouden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude | Faillissementsfraude in/en de praktijk

Op vrijdag 7 september vindt de tweede editie van het Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude plaats. Tijdens deze editie van het congres staat faillissementsfraude, beleid hieromtrent en de uitwerking daarvan in de praktijk centraal.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Faillissementsfraude bij zorgbureau: doorzoekingen na melding curator

Op 19 juni heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een woning in Almelo. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 46-jarige man en een 43-jarige vrouw. Zij worden verdacht van faillissementsfraude bij een zorgbureau, maar ook van het deponeren van valse jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel. Er is beslag gelegd op administratie en enkele duizenden euro’s.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM zet civiele middelen in wat leidt tot ontbinding Satudarah Motorcycle club

De civiele rechter Den Haag heeft op 18 juni bepaald dat Satudarah Motorcycle club (Satudarah MC) wordt verboden en ontbonden, omdat de club en zijn werkzaamheid (activiteiten) in strijd zijn met de openbare orde. Dit is gebeurd op verzoek van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Het handelen van de curator op integriteit getoetst

Een curator moet integer zijn. Maar wat houdt het begrip integriteit in dit kader in? Deze bijdrage beoogt, aan de hand van twee in het jaar  2015 door de Hoge Raad gewezen arresten, invulling aan het begrip integriteit te geven. In deze arresten heeft de Hoge Raad het gedrag van de curator getoetst. Beide gevallen hebben betrekking op artikel 58 Fw. Na bespreking van de arresten wordt een concreet handvat gegeven om de valkuil van niet-integer handelen te ontwijken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM eist dat familie ruim 8.400.000 euro betaalt aan schuldeisers in faillissement Eurocommerce

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle geëist dat vier leden van één vastgoedfamilie in totaal 8.405.062 euro betalen, omdat misdaad niet mag lonen. De vader en zoon van de familie werden op 16 december 2016 veroordeeld voor valsheid in geschrift en faillissementsfraude onder andere met diverse ondernemingen in  het vastgoedconcern Eurocommerce. Het bedrag zal wat het OM betreft worden overgemaakt aan de curatoren die de faillissementen afhandelen, zodat het te goede kan komen aan schuldeisers.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Faillissementsfraudeur wil dat Google negatieve zoekresultaten verwijdert

Het ging in deze zaak om een persoon die werkte voor diverse financiële instellingen en advieswerkzaamheden verrichte voor noodlijdende bedrijven. In die hoedanigheid was die persoon betrokken geraakt bij diverse faillissementen. Voor zijn betrokkenheid daarbij was hij zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk veroordeeld. Wanneer zijn persoonsgegevens als zoekterm bij Google werd ingetoetst werd in de eerste zoekresultaten op Google verwezen naar deze malversaties. Betrokkene was daar niet blij mee en wilde dat Google die negatieve zoekresultaten verwijderde.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Familie Ger Visser eist 785 miljoen van Rabobank

Het circus rond de gevallen vastgoedtycoon Ger Visser is toe aan een nieuwe episode. Ditmaal claimen de vrouw en kinderen van de veroordeelde Visser een monsterbedrag bij voormalig huisbank Rabobank wegens het schenden van de zorgplicht. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Faillissementsfraude vermoed bij Dogars Clothing; eigenaar spoorloos

Curator mr. Gotink meldt in zijn faillissementsverslag dat de 31-jarige Christiaan Johannes Mertens in januari met onbekende bestemming is vertrokken. De curator vermoed faillissementsfraude omdat ook de hele administratie van het bedrijf is verdwenen en er diverse schuldeisers zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cursus Bankbreukdelicten: strafrechtelijke vervolging, verweren & strategieën

Tijdens deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de bankbreukdelicten. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Daarbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de cursus komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wet versterking positie curator: is de positie van de curator daadwerkelijk versterkt?

Op 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden. In deze bijdrage wordt onderzocht of de curator er met deze wet rechten en instrumenten bijgekregen heeft en of zijn positie daadwerkelijk is versterkt. De inlichtingen- en medewerkingsplicht in de Faillissementswet wordt geanalyseerd en vergeleken met de situatie vóór de wetswijziging.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeelde heeft zijn touroperator opzettelijk in het hoogseizoen failliet laten gaan. Stichting Garantiefonds Reisgelden niet-ontvankelijk als benadeelde partij.

Rechtbank Den Haag 20 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:16472

Veroordeelde heeft zijn touroperator expres in het hoogseizoen failliet laten gaan. Kort daarvoor had veroordeelde door middel van valse facturen € 800.000 naar door hem gecontroleerde Turkse bankrekeningen overgemaakt. Door dit faillissement moesten 164 mensen vanuit Turkije door Stichting Garantiefonds Reizen naar Nederland worden gebracht en van 1.700 mensen ging de reis niet door.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF