Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie: een oplossing voor welk probleem ook alweer?

Het wetsvoorstel werd ingevoerd als gevolg van de motie Dijksma, die de positie van belangenorganisaties in collectieve schadevergoedingsacties moest verbeteren. Terwijl het systeem van de exclusieve belangenbehartiger in combinatie met het voorgestelde opt-outregime vroeg in de procedure verweerders een grote dienst bewijst, doet het wetsvoorstel weinig voor de adequate financiering van collectieve acties.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Taakstraf van 40 uur na onttrekken bedrijfsinventaris, voorraad en machines aan de faillissementsboedel

Rechtbank Limburg 4 april 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3199

De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat het onder 1 primair tenlastegelegde bewezen kan worden verklaard. Er zijn door de verdachte vissen en goederen weggenomen. De camerabeelden tonen niet aan welke goederen zijn weggenomen. De tenlastegelegde diefstal onder 2 kan eveneens bewezen worden verklaard, maar niet ten aanzien van de heftrucks.
 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Strafzaak rond faillissementsfraude Autodemontage Almelo begonnen

De rechtbank in Almelo heeft een begin gemaakt met de rechtszaak tegen de twee eigenaren van Autodemontage Almelo (ADA), dat in 2013 failliet ging. Eigenaren Harout B. en Karwan H. worden verdacht van faillissementsfraude. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Man uit Gennep veroordeeld voor faillissementsfraude en valsheid in geschrift

De Rechtbank Gelderland heeft een 70-jarige man uit Gennep veroordeeld voor faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden opgelegd. Daarnaast moet hij een werkstraf van 160 uur uitvoeren. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verdachte heeft bewust geld onttrokken aan bedrijf ter bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeisers

Gerechtshof Amsterdam 27 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:925

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het benadelen van schuldeisers in het faillissement van bedrijf 1. Die benadeling bestond daaruit dat de verdachte ruim € 200.000 aan de banktegoeden van bedrijf 1 heeft onttrokken, terwijl het faillissement onafwendbaar was en de verdachte dat onderkende.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Personenvennootschappen en de inlichtingenplicht tijdens faillissement

Met inwerkingtreding van de Wet versterking positie curator kent de Faillissementswet twee bepalingen die zien op de inlichtingenplicht bij personenvennootschappen. Heeft de Wet versterking positie curator zijn doel, het versterken en verduidelijken van de informatiepositie van de curator, behaald ten aanzien van de personenvennootschappen?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM eist deels voorwaardelijke celstraf voor faillissementsfraude

Een 70-jarige  man uit West Maas en Waal hoorde voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen zich eisen. De man heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan faillissementsfraude.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bestuurder rechtspersonen door het hof veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf wegens (onder meer) faillissementsfraude

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1129

De in artikel 343 Sr (oud) gebezigde bewoordingen ‘ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers’ brengen tot uitdrukking dat de verdachte het opzet moet hebben gehad op de verkorting van de rechten van de schuldeisers. Voor het bewijs van dat opzet is (minimaal) vereist dat de handeling van de verdachte de aanmerkelijke kans op verkorting van de rechten van de schuldeisers heeft doen ontstaan en dat verdachte die aanmerkelijke kans welbewust heeft aanvaard

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Toevoeging aan faillissementsladder bij faillissement van banken: 'niet preferente niet achtergestelde schulden'

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345) (hierna: de richtlijn).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: The New EU Regulation on Insolvency Prodeedings

In two recent Dutch court cases, the determination of the insolvent debtor’s COMI went in two distinct ways. In both cases the court is confronted with the question of the align ment of Dutch (insolvency) procedural law (in the Dutch Bankruptcy Act) and the rules regarding international jurisdiction in the EIR 2015. In the Netherlands the process of adopting local legislation is far advanced, which is necessary to fill the gap between EIR 2015 and national Dutch insolvency legislation, with procedural rules to realise that the EIR 2015 can fully function in the Dutch legal system.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Duitser veroordeeld voor faillissementsfraude met bedrijven uit Delfzijl

Rechtbank Overijssel 19 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:503

Een 60-jarige man uit Duitsland is voor faillissementsfraude met bedrijven uit Delfzijl veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Verdachte heeft zich gedurende een langere periode bezig gehouden met faillissementsfraude en heeft daarnaast een vals geschrift gebruikt om aan te tonen dat hij loonheffingen zou hebben betaald.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Boekhouder vrijgesproken in een strafzaak rond faillissementsfraude

Rechtbank Overijssel 19 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:514

Uit het dossier blijkt niet dat verdachte enig financieel voordeel heeft genoten uit de bedrieglijke bankbreuk die zou zijn gepleegd door Uitzendburo en Industrieservice. Daarnaast bevat het dossier naar het oordeel van de rechtbank geen feiten of omstandigheden op grond waarvan verdachtes verklaring dat hij geen opzet heeft gehad op bedrieglijke bankbreuk, als ongeloofwaardig ter zijde zou moeten worden gesteld. Bij gebrek aan overtuigend bewijs voor een opzettelijk en ter bedrieglijke verkorting handelen door verdachte, zal de rechtbank verdachte derhalve vrijspreken van de tenlastegelegde feiten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling wegens opzettelijk goed onttrekken aan beslag. Geen sprake van een formeel onrechtmatig beslag.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1529

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij op of omstreeks 25 september 2015 te plaats, gemeente, opzettelijk een personenauto (van het merk Daimlerchrysler voorzien van het Duitse kenteken), waarop door aangever (in opdracht van betrokkene ), op grond van het vonnis van de Rechtbank Overijssel d.d. 18 februari 2004, in elk geval krachtens de wet, beslag was gelegd, aan dat beslag heeft onttrokken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Katvanger krijgt werkstraf opgelegd voor medeplegen bedrieglijke bankbreuk

Rechtbank Overijssel 19 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:510

Een 28-jarige katvanger is veroordeeld tot 80 uur werkstraf voor faillissementsfraude met bedrijven uit Delfzijl. Uit het dossier komt naar voren dat verdachte om van zijn schuldenlast af te komen zich door medeverdachte 1 heeft laten verleiden om bestuurder te worden van Industrieservice, terwijl hij wist dat er illegale praktijken zouden gaan plaatsvinden en Industrieservice uiteindelijk failliet zou worden verklaard. Ondanks het feit dat verdachte niet degene is geweest die het plan heeft bedacht, heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan deze faillissementsfraude. Dat neemt de rechtbank hem kwalijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Sarens betaalt € 350.000 euro voor faillissementsfraude

Het bedrijf Sarens heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van betaling van 350.000 euro aan de Staat geaccepteerd. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf het onrechtmatig onttrekken van gelden aan de boedel van een failliete dochter-BV. Het bedrag wordt betaald door de Holding Sarens Nederland B.V.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF