Tot 3 jaar gevangenisstraf geëist voor faillissementsfraude bouwondernemer

Het Openbaar Ministerie heeft voor de Rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 3 jaar geëist tegen vier verdachten van stelselmatige faillissementsfraude. Het OM verwijt verdachten betrokkenheid bij meerdere faillissementen, waarin steeds hetzelfde bouwproject een rol speelde en waarin faillissementsfraude is gepleegd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verwerping verweer dat bewezenverklaarde niet aan de huidige delictsomschrijvingen van faillissementsfraude voldoet en derhalve niet strafbaar is

Rechtbank Den Haag 19 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2727

De rechtbank heeft vastgesteld dat sprake was van een katvangersconstructie. Door het aanstellen van een zogenaamde katvanger kan de verdachte zijn (in strafrechtelijke zin) wettelijke verplichtingen als bestuurder echter niet ontlopen. Doordat hij het eigendom en het directeurschap van zijn BV’s heeft overgedragen aan een katvanger, wetende dat er een forse schuldenpositie was, was de verdachte naar het oordeel van de rechtbank ook daarna nog (mede)verantwoordelijk voor het bewaren van de administratie en het geven van inlichtingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Komodo-zaak: jarenlange gevangenisstraf geëist voor faillissementsfraude in Twente

Dubbele straf van wat ze in Almelo tegen zich hoorden eisen: vijf jaar cel voor Marcel H. uit Geesteren en vier jaar voor Bertus Oude L. uit Deurningen. Dat werd er vrijdag in hoger beroep tegen het duo geëist wegens grootschalige faillissementsfraude.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bedrieglijke bankbreuk: falende klacht over aanmerken van verdachte als (feitelijk) bestuurder

Parket bij de Hoge Raad 12 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:229

Het middel bedoelt kennelijk te klagen dat niet (zonder meer) uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat de verdachte als (feitelijk) bestuurder van A heeft gehandeld, zodat het desbetreffende verweer van de verdediging ten onrechte is verworpen en de bewezenverklaring onvoldoende met redenen is omkleed.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rb: met curator getroffen schikking m.b.t. civielrechtelijke (bestuurders)aansprakelijkheid staat vervolgingsbevoegdheid van Openbaar Ministerie niet in de weg

Rechtbank Rotterdam 13 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1947

De verdachte heeft daarnaast een transactievoorstel van de faillissementscurator aanvaard om zijn bestuurdersaansprakelijkheid af te kopen. Dit staat volgens de verdediging aan de vervolgingsbevoegdheid van het OM in de weg, omdat deze transactie mede een punitief karakter draagt in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, waardoor strafvervolging in strijd is met het ne bis in idem-beginsel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF