Vrijdagmiddag 14 juni is de tafel van De Wereld Draait Door gereserveerd voor een breed debat over fraude en signalen. Dagvoorzitter Joost Hoebink interviewt deze middag hierover toonaangevende stakeholders over het blootleggen van fraude(signalen). In talkshowvorm wordt gepraat, gediscussieerd en gedebatteerd.

tafel.jpg

Niet alleen vanuit de accountancy wordt gesproken over de rol van de accountant als poortwachter. Juist ook de visie van curator, opsporingsinstanties, toezichthouders, beleggers en commissarissen over hoe ver die maar ook hun eigen rol dient te gaan komt aan bod.

Het debat beperkt zich niet tot de tafel genodigden, u mag zelf ook uw mening of visie geven. Schuift u ook aan op vrijdag 14 juni?

Doelstelling

Een plenair debat met diverse betrokkenen over wat maatschappij en stakeholders van accountants mogen verwachten als het gaat om het signaleren van fraude en de standpunten van accountants zelf. En op welke wijze Toezicht aan deze fraudesignalerende rol van de accountant bijdraagt.

Inhoud

 1. Waar zit de fraude en waar zit de fraudeur? Rol van bestuurder en betrokkenheid intern- en extern-accountant.

 2. Wat mag verwacht worden van de accountant ten aanzien van het signaleren van fraude? En verschillen deze inzichten of overlappen deze verwachtingen en rollen tussen de verschillende partijen? Daarbij wordt gekeken en gesproken over de rol van de diverse accountants (samenstel, extern controlerend-accountant, intern accountant maar ook accountant in business), toezichthouders zoals AFM en DNB en overige partijen zoals curator, FIOD, VEB en NBA. En wat verwachten zij over een weer van elkaar?

 3. Fraudeprotocol van de NBA; wat mogen maatschappij en stakeholders hiervan verwachten?

 4. Riskmanagement en Lines of Defense van organisaties; over het optimum, de zwakke plekken en voorbeelden uit de praktijk van succes en falen en wat we daarvan kunnen leren?

 5. Toezicht; op welke wijze kan intern en extern toezicht (in brede zins des woords) bijdragen aan betere of effectievere fraudesignalering?

 6. Ethiek en normenkader; accountants hebben te maken met NOCLAR maar is dit normenkader exclusief voor accountants of kunnen we het bezien als basishygiëne voor een organisatie en alle medewerkers?

Sprekers

 • Marcel Pheijffer, hoogleraar forensische accountancy aan Nyenrode

 • Hans van der Vlist, algemeen directeur van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)

 • Sander Kranenburg, voorzitter van de Werkgroep Fraude van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

 • Gerben Everts, Bestuur AFM

 • Paul Koster, voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB)

 • Peter Wakkie, advocaat & commissaris

 • Noor Zetteler, advocaat & curator bij Wijn & Stael Advocaten

 • Peter Schimmel, forensisch accountant bij Grant Thornton

 • Willem van Nielen, advocaat & curator Recoup Advocaten & voorzitter Kennisplatform Faillissementsfraude

 • Dagvoorzitter: Joost Hoebink


 

Doelgroep

 • Accountants uit de openbare praktijk

 • Interne accountants

 • Accountants-in-business

 • Curatoren

 • Medewerkers van opsporingsinstanties (politie, FIOD)

 • Toezichthouders (AFM, DNB)

 • Advocaten

 • Commissarissen

 • Overheidsjuristen

 • Overige functionarissen betrokken bij fraudesignalering

Praktische informatie

Datum: vrijdag 14 juni 2019

Tijd: 13.30 uur
Inloop vanaf 13.00 uur

Kosten:
Regulier tarief: € 349,- excl. 21% BTW
Aangepast tarief: € 199,- excl. 21% BTW (medewerkers van de overheid en academici)

Locatie: Jaarbeurs Utrecht

PE/PO-punten: 3

 

Dit seminar wordt georganiseerd in samenwerking met BijzonderStrafrecht Academie.