Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude 

Editie 2017

 

Faillissementsfraude heeft de aandacht. De schade waarmee private partijen als collega-ondernemers, banken en werknemers maar ook de overheid, waaronder Belastingdienst en UWV, worden geconfronteerd wordt geschat op 1,7 miljard euro per jaar.

De bestrijding van faillissementsfraude vindt op verschillende manie- ren plaats; via het civiele recht door de curator, door middel van fiscale aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en door straf- rechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie.

Deze specialisatieopleiding is gericht op de integrale aanpak van faillissementsfraude en samenwerking tussen de verschillende stakeholders. De bijeenkomsten worden dan ook verzorgd door sprekers uit het straf-, privaat- en bestuursrecht vanuit hun rechtsgebied. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet ook in het geven van praktische tips en wenken. Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude is de doelstelling tevens uitbreiden van netwerken en kennisuitwisseling. Om de doelstellingen van de specialisatieopleiding te realiseren wordt een kwalitatief hoogstaande opleiding aangeboden die voldoet aan wetenschappelijke standaarden.

In de specialisatieopleiding staan de volgende hoofdthema’s centraal:

 1. Strafrechtelijke opsporing & vervolging van faillissementsfraude
 2. Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude
 3. Forensisch onderzoek & data analyse
 4. Fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude & de rol van de fiscus en FIOD
 5. Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen

Deze hoofdthema’s worden in een zestal bijeenkomsten van de opleiding verder uitgediept. 

 

Reacties

Hieronder treft u enkele reactie van eerdere deelnemers aan de opleiding aan:

"Door de diverse achtergronden van de deelnemende professionals en sprekers krijg je een brede kijk op faillissementsfraude en de bestrijding daarvan. Kortom, een waardevolle opleiding voor iedereen die op dit terrein werkzaam is."

Thomas Slieker, officier van justitie Arrondissementsparket Rotterdam
 

“De gevolgde specialisatieopleiding faillissementsfraude betekent een echte meerwaarde voor mijn werk als (beroeps-)curator. De opleiding biedt daarnaast een goed platform om meer interactie te krijgen tussen de ketenpartners, zodat wij nog meer kennis en kunde met elkaar kunnen (en moeten) delen”

Hans Wagenaar, Curator Linq Advocaten

 

Bijeenkomsten & Data

De specialisatieopleiding start steeds in januari en omvat in totaal 6 bijeenkomsten van 7 uur (6 uur netto onderwijs).

Cursusleider van de opleiding is mr W.J.B. van Nielen die als curator ruime ervaring heeft met de verschillende facetten van faillissementsfraude.


Donderdag 26 januari 2017

10.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 1: Introductie Faillissementsfraude & Strafrechtelijke handhaving

Klik hier voor meer informatie.


Donderdag 16 februari 2017

10.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 2: Strafrechtelijke vervolging & Het perspectief van de verdediging: verweren & strategieën

Klik hier voor meer informatie.


Donderdag 20 april 2017

10.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 3: Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude

Klik hier voor meer informatie.


Donderdag 22 juni 2017

10.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 4: Forensisch onderzoek & Data analyse

Klik hier voor meer informatie.


Donderdag 21 september 2017

10.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 5: Fiscale Aspecten

Klik hier voor meer informatie.


Donderdag 23 november 2017

10.00 - 17.00 uur

Bijeenkomst 6: Slotbijeenkomst Integrale aanpak: Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen

Klik hier voor meer informatie.


Begin 2018

Terugkomdag

Op een later moment volgt meer informatie over deze dag. 


 

Voorbereiding 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de opgegeven literatuur bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van voorafgaand aan de bijeenkomst – verstrekte opdrachten die worden behandeld. Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de cursus. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen (multiple choice en open vragen).

Verwacht wordt dat met de voorbereiding van iedere bijeenkomst ongeveer 8 uur gepaard gaat (inclusief het maken van de huiswerkopdrachten). 

 

Doelgroep

De specialisatieopleiding is onder meer bedoeld voor:

 • curatoren 
 • leden van het Openbaar Ministerie
 • leden van de zittende magistratuur
 • rechter-commissarissen
 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
 • medewerkers van de Belastingdienst
 • medewerkers van bijzonder beheer afdelingen bij banken
 • forensische accountants
 • bedrijfsjuristen
 • fiscalisten
 • advocaten
 • medewerkers van de Kamer van Koophandel
 • notarissen

Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op veertig.

 

Kosten 

 • Regulier tarief: EUR 5.750,- excl. BTW
 • Tarief voor leden* van Kennisplatform Faillissementsfraude: EUR 5.500,- excl. BTW 
 • Tarief voor medewerkers van de overheid: EUR 4.500,- excl. BTW

* Aanmelden als lid van Kennisplatform Faillissementsfraude kan kosteloos via. Klik hier voor meer informatie. 
 

Voornoemde prijs is inclusief: 

 • Deelname aan de opleiding à 6 bijeenkomsten 
 • Cursusmateriaal 
 • Deelname aan het schriftelijk examen 
 • Terugkomdag begin 2018 waarbij deelnemers worden bijgepraat

Is er vanuit uw organisatie interesse in deelname van meerdere personen aan de opleiding? Neem dan contact met ons op.

 

Deelname aan losse bijeenkomsten

Naast het volgende van de volledige opleiding is het tevens mogelijk losse bijeenkomsten bij te wonen. De kosten hiervoor bedragen EUR 575,- excl. BTW. Aanmelden voor een losse bijeenkomst van via het inschrijfformulier. Klik hier

 

Docenten

De bijeenkomsten worden onder meer verzorgd door:

 • Prof. Mr. C.M. Hilverda, senior raadsheer bij gerechtshof Den Bosch en hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen
   
 • Thomas Voskuil, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Functioneel Parket Amsterdam
   
 • Wim Bollen, fraudeofficier bij het Functioneel Parket Zwolle
   
 • Johanna Reddingius, senior Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag, portefeuillehouder Faillissementsfraude
   
 • Willem van Nielen, advocaat-partner Recoup Advocaten en mede-initiator Kennisplatform Faillissementsfraude.nl
   
 • Joyce Verhaert, advocaat bij JahaeRaymakers Advocaten, mede-initiator Kennisplatform en oprichter van BijzonderStrafrecht.nl
   
 • Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur Functioneel Parket Amsterdam
   
 • Cathalijne van der Plas, advocaat-partner bij Höcker Advocate
   
 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude & Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
   
 • Willy Don, rechter-commissaris Rechtbank Den Haag
   
 • Wiebe de Vries, advocaat-partner bij Jaeger Advocaten-Belastingkundigen
   
 • Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, advocaat bij Jaeger Advocaten-Belastingkundigen
   
 • En anderen

 
Certificaat

Na afloop van de specialisatieopleiding wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die alle bijeenkomsten in zijn geheel hebben bijgewoond en de opdrachten voldoende hebben gemaakt. Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd.

Het volgen van de volledige opleiding resulteert in 36 permanente opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten (per bijeenkomst 6 PO-punten).

 

Locatie

De Specialisatie Opleiding wordt gehouden in het Centrum van Den Haag, op onze cursuslocatie aan de Dr. Kuyperstraat 5 (2514 BA). Deze locatie is op loopafstand van Station Den Haag Centraal. 

Klik hier voor een routebeschrijving. 

 

Contact

Heeft u praktische dan wel inhoudelijke vragen? Klik hier voor onze contactgegevens.