Duitser veroordeeld voor faillissementsfraude met bedrijven uit Delfzijl

Rechtbank Overijssel 19 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:503

Een 60-jarige man uit Duitsland is voor faillissementsfraude met bedrijven uit Delfzijl veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Verdachte heeft zich gedurende een langere periode bezig gehouden met faillissementsfraude en heeft daarnaast een vals geschrift gebruikt om aan te tonen dat hij loonheffingen zou hebben betaald.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Boekhouder vrijgesproken in een strafzaak rond faillissementsfraude

Rechtbank Overijssel 19 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:514

Uit het dossier blijkt niet dat verdachte enig financieel voordeel heeft genoten uit de bedrieglijke bankbreuk die zou zijn gepleegd door Uitzendburo en Industrieservice. Daarnaast bevat het dossier naar het oordeel van de rechtbank geen feiten of omstandigheden op grond waarvan verdachtes verklaring dat hij geen opzet heeft gehad op bedrieglijke bankbreuk, als ongeloofwaardig ter zijde zou moeten worden gesteld. Bij gebrek aan overtuigend bewijs voor een opzettelijk en ter bedrieglijke verkorting handelen door verdachte, zal de rechtbank verdachte derhalve vrijspreken van de tenlastegelegde feiten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling wegens opzettelijk goed onttrekken aan beslag. Geen sprake van een formeel onrechtmatig beslag.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1529

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij op of omstreeks 25 september 2015 te plaats, gemeente, opzettelijk een personenauto (van het merk Daimlerchrysler voorzien van het Duitse kenteken), waarop door aangever (in opdracht van betrokkene ), op grond van het vonnis van de Rechtbank Overijssel d.d. 18 februari 2004, in elk geval krachtens de wet, beslag was gelegd, aan dat beslag heeft onttrokken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling katvanger tot werkstraf voor medeplegen bedrieglijke bankbreuk

Rechtbank Overijssel 19 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:510

Een 28-jarige katvanger is veroordeeld tot 80 uur werkstraf voor faillissementsfraude met bedrijven uit Delfzijl. Uit het dossier komt naar voren dat verdachte om van zijn schuldenlast af te komen zich door medeverdachte 1 heeft laten verleiden om bestuurder te worden van Industrieservice, terwijl hij wist dat er illegale praktijken zouden gaan plaatsvinden en Industrieservice uiteindelijk failliet zou worden verklaard. Ondanks het feit dat verdachte niet degene is geweest die het plan heeft bedacht, heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan deze faillissementsfraude. Dat neemt de rechtbank hem kwalijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Sarens betaalt € 350.000 euro voor faillissementsfraude

Het bedrijf Sarens heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van betaling van 350.000 euro aan de Staat geaccepteerd. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf het onrechtmatig onttrekken van gelden aan de boedel van een failliete dochter-BV. Het bedrag wordt betaald door de Holding Sarens Nederland B.V.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Vertrouwen in de faillissementscurator

De Faillissementswet van Molengraaff heeft meer dan een eeuw, overigens met de nodige aanpassingen, in de praktijk uitstekend gefunctioneerd. Daarbij hebben het verstandige gebruik van de beleidsvrijheid door de curator en initiatieven van de advocatuur, de Rechterlijke Macht en de de wetenschap om te komen tot kwaliteitsverbetering de laatste decennia gezorgd voor een vertrouwenwekkende insolventiepraktijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Antwoorden op Kamervragen over het opleggen van bestuursverboden

Minister Dekker (JenV) heeft schriftelijke vragen beantwoord van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het opleggen van bestuursverboden. Het Kamerlid had deze vragen gesteld naar aanleiding van het dossier 'Rogier van der Kamp' op de site van het tv-programma Opgelicht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling bedrieglijke bankbreuk & gewoontewissen

Rechtbank Overijssel 22 januari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:219

Een 58-jarige vrouw uit Hengelo is veroordeeld tot 9 maanden celstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De vrouw hield zich met haar ex-man gedurende een langere periode samen bezig met faillissementsfraude, gewoontewitwassen en heeft daarnaast de curator niet voorzien van de nodige inlichtingen. Dit alles omdat verdachte en haar ex-man hebben geprobeerd hun levensstijl in stand te houden. Op geen enkele wijze komt naar voren dat zij zich ook maar enigszins bekommerden om de belangen van de betrokken schuldeisers in het (aanstaande) faillissement.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak wegens een te beperkte ten laste gelegde periode

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 17 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:125

Nu echter de tenlastelegging, zowel in zijn primaire als subsidiaire vorm, is beperkt tot de periode vanaf het faillissement van de BV en niet kan worden vastgesteld of verdachte vanaf de datum van het faillissement de op hem rustende bewaar- en/of afgifteverplichting heeft geschonden, dient vrijspraak te volgen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kwetsbare schuldenaar krijgt steeds meer mededogen

De wetgever neemt het in het burgerlijk recht vaak op voor de zwakkere partij, net als de burgerlijke rechter. Barmhartigheid in het recht is echter niet vanzelfsprekend, zeker niet als de overheid schuldeiser is. Hoogleraren A.G. Castermans en J. Biemans schreven er het preadvies ‘Barmhartigheid in het burgerlijk recht’ over.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overtreding art. 342 onder 3 Sr: verwijtbare schending bewaar- en afgifteplicht administratie na crashen gegevensdrager (laptop) zonder beschikbare back-up

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5916

De verdachte heeft binnen de ten laste gelegde periode niet voldaan aan de op hem als bestuurder van naam rechtspersoon rustende verplichtingen om een deugdelijke boekhouding van de door de BV gedreven onderneming te voeren en te bewaren en die op verzoek van de curator in ongeschonden staat te voorschijn te brengen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude op 15 maart 2018 van start

In maart 2018 gaat de derde editie van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude van start. Inmiddels hebben al meer dan 50 professionals de opleiding gevolgd dan wel zijn bezig met de laatste loodjes.Na twee succesvolle edities wordt de opleiding in 2018 wederom georganiseerd. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. De opleiding wordt afgetrapt met een introductie in faillissementsfraude en de strafrechtelijke aanpak ervan op donderdag 15 maart 2018. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanpassing van het faillissementsrecht: stand van zaken

De komende regeerperiode zullen er een aantal aanpassingen in het faillissementsrecht komen. Er waren reeds een aantal wetten aangepast en in werking getreden, maar een aantal van de (wets)wijzigingen zijn nog niet definitief en moeten nog goedkeuring krijgen van de Tweede en Eerste Kamer.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraf geëist tegen ondernemer die privé grote bedragen opnam van de rekening van noodlijdend bedrijf

Het Openbaar Ministerie heeft 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar, geëist tegen een 45-jarige man uit Den Haag voor het plegen van faillissementsfraude. Hij nam privé grote bedragen op van de rekening van een toch al noodlijdend bedrijf, maar kon bij uitspreken van het faillissement geen boekhouding meer overleggen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Faillissementsfraude: Niet dan wel onjuiste inlichtingen geven aan curator en zonder geldige reden niet verschijnen op gesprekken met de curator

Rechtbank Gelderland 30 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6173

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan drie strafbare feiten. Toen zijn bedrijf in staat van faillissement verkeerde, heeft hij nagelaten de door de curator en de rechter-commissaris gevraagde administratie aan de curator te verstrekken. Ondanks herhaalde verzoeken heeft verdachte niet voldaan aan zijn inlichtingenplicht en verscheen hij niet op gesprekken waarvoor hij was uitgenodigd. De rechtbank vindt het bijzonder kwalijk dat verdachte geen openheid van zaken heeft gegeven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF