Gevangenisstraffen geëist voor faillissementsfraude

De officier van justitie eiste op 20 juni jl. gevangenisstraf, werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen tegen verdachten van faillissementsfraude uit Friesland, Groningen en Drenthe.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Themazitting faillissementsfraude in Noord-Nederland

Op dinsdag 20 juni 2017 behandelde de politierechter in Groningen in een speciale themazitting faillissementsfraudezaken, waarin de verdachten hebben verzuimd de administratie van de failliete onderneming aan de curatoren te overhandigen.De aanpak van faillissementsfraude staat onverminderd hoog op de prioriteitenlijst van het Openbaar Ministerie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vacature Advocaat-medewerk(st)er herstructurering, litigation en civiele fraudeaanpak

Wegens de sterk groeiende praktijk is Recoup advocaten op zoek naar een ambitieuze en talentvolle advocaat-medewerk(st)er, bij voorkeur woonachtig in omgeving Utrecht.Recoup advocaten is een nichekantoor gevestigd in het centrum van Utrecht gespecialiseerd in herstructurering, litigation en civiele fraudeaanpak.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cursus Fiscale aspecten van Faillissementsfraude & De rol van de Belastingdienst en FIOD | Donderdag 21 september 2017

Tijdens deze bijeenkomst wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal worden ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude. In principe heeft de Belastingdienst geen directe betrokkenheid bij de strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude. Dat is anders waar het gaat om de civiel- en fiscaalrechtelijke aanpak.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Doorzoeking door FIOD: verdachte heeft kunst onttrokken aan boedel. Curator heeft aangifte gedaan.

De FIOD heeft op 14 juni doorzoekingen gedaan in 2 woningen in Voorburg,  een woning  in Overveen en in een bedrijfspand in Amsterdam. Verdachten zijn een 70-jarige inwoner van Voorburg, zijn 65-jarige broer en zijn werkgever. De hoofdverdachte is failliet verklaard, maar ontvangt vermoedelijk inkomsten uit pensioen en werk, die hij buiten het zicht van de curator zou houden. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op administratie, maar ook op een grote hoeveelheid kunst. De kunstwerken zijn vermoedelijk na het uitspreken van het faillissement onttrokken aan het zicht van de curator.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Een (wettelijke) taak tot faillissementsfraudebestrijding, de negende tentakel van de curator?

De curator krijgt een alsmaar toenemende rol met betrekking tot behartiging van maatschappelijke belangen zoals faillissementsfraudebestrijding. Met het wetsvoorstel versterking positie curator krijgt de curator een extra wettelijke taak die strekt tot faillissementsfraudebestrijding. Deze bijdrage analyseert, adresseert en bespreekt de voor- en nadelen van deze taak. Betoogd wordt dat dit op basis van de huidige vormgeving geen wenselijke ontwikkeling is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Strafrecht geen afschrikkende werking beroepsfraudeur

Fraude met faillissementen kost de maatschappij nu honderden miljoenen. Strafrecht werkt misschien wel afschrikwekkend bij de gelegenheidsfraudeur, die heeft nog wat te verliezen. Dat geldt ook voor de malafide advocaten en accountants, zij hebben reputaties.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Doorzoekingen in onderzoek naar niet-ambtelijke corruptie en faillissementsfraude

De FIOD heeft op 13 juni meerdere doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke niet-ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en richt zich op 9 verdachten. Het vermoeden is dat zij onderling betrokken zijn bij oneerlijke aanbestedingsprocedures voor het verkrijgen van bouwopdrachten in de periode 2011 tot heden. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tips om faillissementsfraude te voorkomen

Jaarlijks worden duizenden leveranciers en klanten de dupe van faillissementsfraude. En dat is vaak te voorkomen. Tineke Hilverda geeft een paar tips:

  Read More
  Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

  Politie heeft te weinig interesse in aanpak van faillissementsfraude

  Eenvoudige faillissementsfraudes, tot 100.000 euro, worden afgehandeld door de regionale eenheden van de Nationale Politie. Die blijken volgens Hilverda niet in staat die taak goed uit te voeren. Er is te weinig kennis en interesse, en faillissementsfraude is vaak geen prioriteit.

  Read More
  Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

  'Georganiseerde misdaad ontdekt faillissementsfraude'

  In fraudefaillissementen wordt jaarlijks 1,6 miljard aan rekeningen niet betaald. Dat is niet allemaal aan die fraude te wijten, maar vaak wel. Fraude leidt ook tot concurrentievervalsing en werkloosheid. Denk aan malafide uitzendbureaus die geen loonbelasting en sociale premies afdragen en zo oneerlijk concurreren met bonafide uitzendbureaus.

  Read More
  Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

  Vervolg eerdere FIOD-actie leidt tot aanhouding

  Op 7 juni heeft de FIOD een man (60 jaar) uit Capelle aan den IJssel aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. Deze aanhouding is een vervolg op een actie van de FIOD op 16 mei. Toen zijn 3 woningen in Reeuwijk, Papendrecht en Steenbergen en 2 bedrijfspanden in Reeuwijk en Gouda doorzocht. Ook is op 3 locaties in Zwitserland gezocht. 

  Read More
  Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

  Tineke Hilverda lanceert bij afscheid ‘Landelijke Leidraad afwikkeling (fraude-)faillissementen’

  Op 1 juni 2017 heeft Minister Blok van Veiligheid en Justitie de eerste ‘Landelijke Leidraad afwikkeling (fraude-)faillissementen’ in ontvangst genomen uit handen van Tineke Hilverda, scheidend bijzonder hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit. De nieuwe Leidraad geeft curatoren praktische handvatten om deze fraudegevallen snel te traceren en aan te pakken.

  Read More
  Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

  Aanhouding op verdenking faillissementsfraude

  De politie heeft op 29 mei jl. een 52-jarige man uit de gemeente Franekeradeel aangehouden en ingesloten voor verhoor op verdenking van faillissementsfraude en verduistering. Het onderzoek is gestart na aangifte door de curator.

  Read More
  Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

  De herschikte insolventieverordening

  Grote bedrijven zijn doorgaans – al dan niet via aparte rechtspersonen – in meerdere landen gevestigd. Grensoverschrijdende (rechts)handelingen zijn daar dan ook aan de orde van de dag. Voor het geval dergelijke bedrijven in financieel zwaar terechtkomen, dringen vragen van internationaal insolventierecht zich op. In een poging om binnen de Europese Unie een regeling tot stand te brengen die een efficiënte en doeltreffende afwikkeling van grensoverschrijdende insolventieprocedure mogelijk maakt, is de Europese insolventieverordening vastgesteld.

  Read More
  Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF