Cursus Bankbreukdelicten: strafrechtelijke vervolging, verweren & strategieën

Tijdens deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de bankbreukdelicten. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Daarbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de cursus komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wet versterking positie curator: is de positie van de curator daadwerkelijk versterkt?

Op 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden. In deze bijdrage wordt onderzocht of de curator er met deze wet rechten en instrumenten bijgekregen heeft en of zijn positie daadwerkelijk is versterkt. De inlichtingen- en medewerkingsplicht in de Faillissementswet wordt geanalyseerd en vergeleken met de situatie vóór de wetswijziging.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeelde heeft zijn touroperator opzettelijk in het hoogseizoen failliet laten gaan. Stichting Garantiefonds Reisgelden niet-ontvankelijk als benadeelde partij.

Rechtbank Den Haag 20 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:16472

Veroordeelde heeft zijn touroperator expres in het hoogseizoen failliet laten gaan. Kort daarvoor had veroordeelde door middel van valse facturen € 800.000 naar door hem gecontroleerde Turkse bankrekeningen overgemaakt. Door dit faillissement moesten 164 mensen vanuit Turkije door Stichting Garantiefonds Reizen naar Nederland worden gebracht en van 1.700 mensen ging de reis niet door.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

70-jarige man veroordeeld voor faillissementsfraude en valsheid in geschrifte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en daarnaast een werkstraf van 160 uren.

Rechtbank Gelderland 12 april 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1687

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft zijn inlichtingenplicht geschonden en baten uit het zicht van de curator proberen te houden. Hierdoor zijn de schuldeisers in het faillissement benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden en heeft verdachte het de curator onmogelijk gemaakt om het faillissement op correcte wijze af te wikkelen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak: Onvoldoende bewijs dat verdachte als feitelijk leidinggevende van een touroperator betrokken was bij faillissementsfraude

Rechtbank Den Haag 20 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:16471

De verdediging heeft integrale vrijspraak bepleit. Ter onderbouwing heeft de raadsman verwezen naar de volgende. Uit het dossier volgt dat verdachte sinds 2008 nauwelijks meer betrokken was bij bedrijf B.V. nu zij zich bezig hield met het restaurant bedrijf 4. Dat getuige 1 denkt dat verdachte aanspreekpersoon is, heeft er mee te maken dat dit in het begin zo is gecommuniceerd. De aangetroffen correspondentie in het dossier, gericht aan verdachte, betreft van ver voor 2009.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie: een oplossing voor welk probleem ook alweer?

Het wetsvoorstel werd ingevoerd als gevolg van de motie Dijksma, die de positie van belangenorganisaties in collectieve schadevergoedingsacties moest verbeteren. Terwijl het systeem van de exclusieve belangenbehartiger in combinatie met het voorgestelde opt-outregime vroeg in de procedure verweerders een grote dienst bewijst, doet het wetsvoorstel weinig voor de adequate financiering van collectieve acties.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Taakstraf van 40 uur na onttrekken bedrijfsinventaris, voorraad en machines aan de faillissementsboedel

Rechtbank Limburg 4 april 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3199

De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat het onder 1 primair tenlastegelegde bewezen kan worden verklaard. Er zijn door de verdachte vissen en goederen weggenomen. De camerabeelden tonen niet aan welke goederen zijn weggenomen. De tenlastegelegde diefstal onder 2 kan eveneens bewezen worden verklaard, maar niet ten aanzien van de heftrucks.
 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Strafzaak rond faillissementsfraude Autodemontage Almelo begonnen

De rechtbank in Almelo heeft een begin gemaakt met de rechtszaak tegen de twee eigenaren van Autodemontage Almelo (ADA), dat in 2013 failliet ging. Eigenaren Harout B. en Karwan H. worden verdacht van faillissementsfraude. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Man uit Gennep veroordeeld voor faillissementsfraude en valsheid in geschrift

De Rechtbank Gelderland heeft een 70-jarige man uit Gennep veroordeeld voor faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden opgelegd. Daarnaast moet hij een werkstraf van 160 uur uitvoeren. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verdachte heeft bewust geld onttrokken aan bedrijf ter bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeisers

Gerechtshof Amsterdam 27 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:925

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het benadelen van schuldeisers in het faillissement van bedrijf 1. Die benadeling bestond daaruit dat de verdachte ruim € 200.000 aan de banktegoeden van bedrijf 1 heeft onttrokken, terwijl het faillissement onafwendbaar was en de verdachte dat onderkende.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Personenvennootschappen en de inlichtingenplicht tijdens faillissement

Met inwerkingtreding van de Wet versterking positie curator kent de Faillissementswet twee bepalingen die zien op de inlichtingenplicht bij personenvennootschappen. Heeft de Wet versterking positie curator zijn doel, het versterken en verduidelijken van de informatiepositie van de curator, behaald ten aanzien van de personenvennootschappen?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM eist deels voorwaardelijke celstraf voor faillissementsfraude

Een 70-jarige  man uit West Maas en Waal hoorde voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen zich eisen. De man heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan faillissementsfraude.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bestuurder rechtspersonen door het hof veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf wegens (onder meer) faillissementsfraude

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1129

De in artikel 343 Sr (oud) gebezigde bewoordingen ‘ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers’ brengen tot uitdrukking dat de verdachte het opzet moet hebben gehad op de verkorting van de rechten van de schuldeisers. Voor het bewijs van dat opzet is (minimaal) vereist dat de handeling van de verdachte de aanmerkelijke kans op verkorting van de rechten van de schuldeisers heeft doen ontstaan en dat verdachte die aanmerkelijke kans welbewust heeft aanvaard

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Toevoeging aan faillissementsladder bij faillissement van banken: 'niet preferente niet achtergestelde schulden'

Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345) (hierna: de richtlijn).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: The New EU Regulation on Insolvency Prodeedings

In two recent Dutch court cases, the determination of the insolvent debtor’s COMI went in two distinct ways. In both cases the court is confronted with the question of the align ment of Dutch (insolvency) procedural law (in the Dutch Bankruptcy Act) and the rules regarding international jurisdiction in the EIR 2015. In the Netherlands the process of adopting local legislation is far advanced, which is necessary to fill the gap between EIR 2015 and national Dutch insolvency legislation, with procedural rules to realise that the EIR 2015 can fully function in the Dutch legal system.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF