Cursus Fiscale aspecten van Faillissementsfraude & De rol van de Belastingdienst en FIOD | Donderdag 21 september 2017

Tijdens deze bijeenkomst wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal worden ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude. In principe heeft de Belastingdienst geen directe betrokkenheid bij de strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude. Dat is anders waar het gaat om de civiel- en fiscaalrechtelijke aanpak.

Tijdens deze bijeenkomst zal dan ook nader worden beschouwd welke activiteiten de Belastingdienst in dat kader onderneemt met betrekking tot faillissementsfraude. Denk hierbij aan de mogelijkheden van de Belastingdienst tot het instellen van een onderzoek naar mogelijke malversaties. Aan bod komt over welke informatie de Belastingdienst beschikt, maar ook wie wat doet binnen deze dienst en waar aanspreekpunten te vinden zijn. In het verlengde daarvan wordt de samenwerking tussen fiscus en de andere stakeholders behandeld.

Vervolgens wordt ingegaan op de rol van de FIOD bij faillissementsfraude, meer in het bijzonder die van de Coördinatiegroep faillissementsfraude en het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.
 

Docenten

 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude &  Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
   
 • Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, Advocaat-partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen
   
 • Marijke Kop, Landelijk vaktechnisch coördinator Invordering Belastingdienst

 

Programma
 

Deel 1: De rol & het belang van de Belastingdienst bij de bestrijding van faillissementsfraude

Spreker: Marijke Kop

 • Rol Belastingdienst bij de integrale bestrijding van faillissementsfraude
 • Boekenonderzoek Belastingdienst
 • Mogelijkheden derdenonderzoeken
 • Geheimhoudingsplicht belastingambtenaren
 • Openstaande belastingschulden en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Keten- en inlenersaansprakelijkheid
 • Informatie-uitwisseling tussen fiscus en curator
 • Proceskostenvergoeding van de Belastingdienst
 • Casussen: optrekken Belastingdienst en curator

 

Deel 2: FIOD & faillissementsfraude

Spreker: Jaap Timmer

 • De rol van de FIOD bij de bestrijding van faillissementsfraude
 • Coördinatiegroep faillissementsfraude / Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
 • Proces van melding / aangifte naar de opsporing van faillissementsfraude
 • Informatieverstrekking en -uitwisseling door de FIOD aan stakeholders
 • Praktijk en casussen

 

Deel 3: Fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude

Spreker: Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

 • Controlebevoegdheden fiscus
  • Controlebevoegdheden
  • Fiscaal relevante bevindingen door de curator Geheimhoudingsplicht ex artikel 67 AWR
  • Beroepsgeheim en fiscaliteit
 • Belastingaanslagen en de bestrijding daarvan: bewijslastverdeling
  • Bestrijding van ambtshalve naheffingsaanslagen LB/OB
  • Omkering bewijslast
  • Informatieverplichting jegens de fiscus versus nemo tenetur beginsel
 • Gevolgen van (of voor) de strafzaak: boetes en ontneming
  • Bestuurlijke boete; una via
  • Ontneming en de gevolgen daarvan voor de fiscaliteit
 • Fiscale aansprakelijkheid bestuurders in en buiten faillissement
   
 • Samenloop faillissementsfraude en andere vormen van fraude 

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 21 september 2017 | 10.00 - 17. 00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

PO/PE-punten: 6 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Motivering verwijtbaarheid eenvoudige bankbreuk

Rechtbank Rotterdam 19 januari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:797

Op grond van de inhoud van het dossier en de verklaring van de verdachte op de zitting van 19 januari 2017 kan worden vastgesteld dat de verdachte als bestuurder van naam bedrijf. verantwoordelijk was voor de naleving van de op hem rustende wettelijke verplichting om een goede boekhouding te voeren. De rechtbank stelt vast dat de verdachte deze verplichting vanaf eind 2010 niet heeft nageleefd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Internationale actie in onderzoek naar belastingfraude en faillissementsfraude in de bouw

Bij een internationaal gecoördineerde actie heeft de FIOD afgelopen dinsdag een directeur van een uitzendorganisatie in de bouwbranche aangehouden die zich vermoedelijk bezig houdt met stelselmatige belastingfraude en faillissementsfraude. Het totale nadeel wordt geschat op meer dan 2.000.000 euro. Er is gezocht op 16  locaties in Nederland, Duitsland, België en op Cyprus. De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Flip Schreurs benoemd tot voorzitter van INSOLAD

Flip Schreurs (Boels Zanders Advocaten) is op 26 juni 2017 benoemd tot voorzitter van INSOLAD, de specialisatievereniging voor insolventierechtadvocaten. Schreurs volgt Robert van Galen (Nauta) op als voorzitter.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Curatoren werken vaak tientallen uren voor niets

Curatoren krijgen betaald uit de boedel van een bankroet bedrijf. In geval van fraude is de boedel echter vaak leeggeplunderd. Daardoor werken curatoren volgens scheidend hoogleraar Hilverda vaak tientallen uren per zaak zonder vergoeding.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Modernisering faillissementsprocedure

De huidige, verouderde faillissementsprocedure krijgt een modern jasje; dit met als doel faillissementen sneller, transparanter en makkelijker af te wikkelen. Zo kan er straks beter gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden om digitaal te werken. Ook krijgen curator en rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren. Bovendien wordt het insolventieregister verbeterd. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Blok (Veiligheid en Justitie) dat bij de Tweede Kamer is ingediend.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verdachte transacties rond faillissement modeketen Charles Vögele

Curatoren van de failliete Nederlandse tak van modeketen Charles Vögele hebben verdachte transacties vastgesteld. Dat blijkt uit het meest recente faillissementsverslag. Kort voor het faillissement is 900.000 euro overgeboekt van het Nederlandse bedrijf naar het Zwitserse moederbedrijf.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Faillissement in Borne doet grote fraude in taxiwereld vermoeden

Achter een ogenschijnlijk klein faillissement van een in Borne gevestigd taxibedrijf lijkt een omvangrijke fraude schuil te gaan. Curator Arco Blankestijn ziet internet-taxidienst Uber als partij die dit op de achtergrond wellicht mogelijk maakte. De FIOD is ingelicht en de Inspectie voor de Leefomgeving doet onderzoek.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraffen geëist voor faillissementsfraude

De officier van justitie eiste op 20 juni jl. gevangenisstraf, werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen tegen verdachten van faillissementsfraude uit Friesland, Groningen en Drenthe.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Themazitting faillissementsfraude in Noord-Nederland

Op dinsdag 20 juni 2017 behandelde de politierechter in Groningen in een speciale themazitting faillissementsfraudezaken, waarin de verdachten hebben verzuimd de administratie van de failliete onderneming aan de curatoren te overhandigen.De aanpak van faillissementsfraude staat onverminderd hoog op de prioriteitenlijst van het Openbaar Ministerie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vacature Advocaat-medewerk(st)er herstructurering, litigation en civiele fraudeaanpak

Wegens de sterk groeiende praktijk is Recoup advocaten op zoek naar een ambitieuze en talentvolle advocaat-medewerk(st)er, bij voorkeur woonachtig in omgeving Utrecht.Recoup advocaten is een nichekantoor gevestigd in het centrum van Utrecht gespecialiseerd in herstructurering, litigation en civiele fraudeaanpak.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cursus Fiscale aspecten van Faillissementsfraude & De rol van de Belastingdienst en FIOD | Donderdag 21 september 2017

Tijdens deze bijeenkomst wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal worden ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude. In principe heeft de Belastingdienst geen directe betrokkenheid bij de strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude. Dat is anders waar het gaat om de civiel- en fiscaalrechtelijke aanpak.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Doorzoeking door FIOD: verdachte heeft kunst onttrokken aan boedel. Curator heeft aangifte gedaan.

De FIOD heeft op 14 juni doorzoekingen gedaan in 2 woningen in Voorburg,  een woning  in Overveen en in een bedrijfspand in Amsterdam. Verdachten zijn een 70-jarige inwoner van Voorburg, zijn 65-jarige broer en zijn werkgever. De hoofdverdachte is failliet verklaard, maar ontvangt vermoedelijk inkomsten uit pensioen en werk, die hij buiten het zicht van de curator zou houden. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op administratie, maar ook op een grote hoeveelheid kunst. De kunstwerken zijn vermoedelijk na het uitspreken van het faillissement onttrokken aan het zicht van de curator.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Een (wettelijke) taak tot faillissementsfraudebestrijding, de negende tentakel van de curator?

De curator krijgt een alsmaar toenemende rol met betrekking tot behartiging van maatschappelijke belangen zoals faillissementsfraudebestrijding. Met het wetsvoorstel versterking positie curator krijgt de curator een extra wettelijke taak die strekt tot faillissementsfraudebestrijding. Deze bijdrage analyseert, adresseert en bespreekt de voor- en nadelen van deze taak. Betoogd wordt dat dit op basis van de huidige vormgeving geen wenselijke ontwikkeling is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Strafrecht geen afschrikkende werking beroepsfraudeur

Fraude met faillissementen kost de maatschappij nu honderden miljoenen. Strafrecht werkt misschien wel afschrikwekkend bij de gelegenheidsfraudeur, die heeft nog wat te verliezen. Dat geldt ook voor de malafide advocaten en accountants, zij hebben reputaties.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF