Vrijspraak niet voldoen aan administratieplicht

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5517

Het verwijt dat de verdachte in de eerste drie ten laste gelegde feiten, zowel primair als subsidiair, wordt gemaakt, is dat verdachte als bestuurder van die vennootschappen vanaf datum faillissement tot 28 oktober 2010 niet heeft voldaan aan de in de artikelen 2:10 en 3:15i BW omschreven verplichtingen tot het voeren van een administratie. Nu de ten laste gelegde periode enkel ziet op de periode vanaf faillissement en de op verdachte als indirect bestuurder van de drie vennootschappen rustende verplichtingen tot het voeren van een deugdelijke administratie beperkt zijn tot de periode tot aan het faillissement, dient vrijspraak te volgen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude op 15 maart 2018 van start

In maart 2018 gaat de derde editie van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude van start. Inmiddels hebben al meer dan 50 professionals de opleiding gevolgd dan wel zijn bezig met de laatste loodjes. Na twee succesvolle edities wordt de opleiding in 2018 wederom georganiseerd. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. De opleiding wordt afgetrapt met een introductie in faillissementsfraude en de strafrechtelijke aanpak ervan op donderdag 15 maart 2018. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling gewoontewitwassen na melding curator aan FIOD

Rechtbank Rotterdam 21 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9069

Op 23 november 2015 ontvangt de FIOD een emailbericht van de curator in het faillissement van naam bedrijf 1, waarin staat vermeld dat een natuurlijk persoon aan een installateur een bedrag van € 280.000 contant heeft betaald. De installateur heeft de werkzaamheden en materialen van de gefailleerde vennootschap contant voldaan aan (de bestuurder van) de gefailleerde vennootschap.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Man uit Doetinchem veroordeeld voor faillissementsfraude

Rechtbank Gelderland 30 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6173

De rechtbank veroordeelde een 37-jarige man uit Doetinchem tot een werkstraf van 150 uur. De man maakte zich schuldig aan faillissementsfraude. Zo bleef hij, als bestuurder van zijn failliete bedrijf, zonder geldige reden weg van gesprekken om inlichtingen te verstrekken. Daarnaast verstrekte de man niet alle gevraagde inlichtingen en informeerde hij de curator hierover opzettelijk verkeerd.      

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM eist werkstraf na faillissementsfraude

Een 37-jarige man uit Doetinchem hoorde op 16 november voor de rechtbank in Arnhem een werkstraf van 180 uur tegen zich eisen. De man heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan faillissementsfraude.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De nieuwe rol van de curator in de fraudebestrijding: knelpunt in de aanloop naar een eventueel strafproces?

In dit artikel wordt onderzocht welke consequenties de nieuwe rol van de curator bij de aanpak van de fraudebestrijding heeft voor een eventueel strafproces. Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij de verhouding tussen de door de wetgever beoogde rol van de curator en de invulling die traditioneel wordt gegeven aan de taak van de curator.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude op 15 maart 2018 van start

In maart 2018 gaat de derde editie van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude van start. Inmiddels hebben al meer dan 50 professionals de opleiding gevolgd dan wel zijn bezig met de laatste loodjes.Na twee succesvolle edities wordt de opleiding in 2018 wederom georganiseerd. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. De opleiding wordt afgetrapt met een introductie in faillissementsfraude en de strafrechtelijke aanpak ervan op donderdag 15 maart 2018. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Roel Rol voor rechter om faillissementsfraude

Roel Rol, de voormalig exploitant van Art Hotel Eindhoven en Woonhotel Rotterdam, wordt vervolgd voor faillissementsfraude. Hij dient op 20 november voor de rechtbank in Den Bosch te verschijnen, schrijft het Eindhovens Dagblad. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan vlak vóór de faillissementen voor bijna een miljoen euro uit de hotels te hebben getrokken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling directeur van failliete zorgorganisatie uit Lichtenvoorde voor faillissementsfraude

Rechtbank Overijssel 30 oktober 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4031

Een directeur van een failliete zorgorganisatie uit Lichtenvoorde is voor faillissementsfraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. In het zicht van het faillissement onttrok hij ongeveer 170.000 euro aan de boedel en bevoordeelde zo zichzelf als schuldeiser, ten koste van de rechten van andere schuldeisers.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Keukenboeren worden 'paranoïde' van schuldeisers en 'maken zich schuldig aan fraude'

Ze werden bijna 'paranoïde' van hun schuldeisers. Daarom stalden de Oisterwijkse en Moergestelse eigenaren van keukenzaken in Son en Breugel en Rotterdam binnen gekomen geld, tijdelijk op rekeningnummer van hun dochters. 

Volgens hen niks illegaals. Volgens de officier van justitie van de rechtbank in Den Bosch overduidelijk een geval van faillissementsfraude. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude | Donderdag 14 december 2017

Tijdens dit congres staan de inhoud en impact voor de praktijk van de drie wetten uit de fraudepijler van het wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht centraal:

  • Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (inwerkingtreding 1 juli 2016)
  • Wet civielrechtelijk bestuursverbod (inwerkingtreding 1 juli 2016)
  • Wet versterking positie curator (inwerkingtreding 1 juli 2017) 

Het doel van deze wetten is een impuls geven aan een adequatere faillissementsfraudebestrijding. Zij staan dan ook een behoorlijk aantal wijzigingen ten aanzien van de huidige praktijk voor ogen.

Tijdens dit congres zullen vooraanstaande sprekers zullen hun visie ten aanzien van deze wetten en hun impact delen en met deelnemers hierover in discussie gaan. Daarnaast bestaat voldoende gelegenheid voor het onderling uitwisselen van ervaringen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Inschrijving Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude 2018 geopend

In maart 2018 gaat de derde editie van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude van start. Inmiddels hebben al meer dan 50 professionals de opleiding gevolgd dan wel zijn bezig met de laatste loodjes.Na twee succesvolle edities wordt de opleiding in 2018 wederom georganiseerd. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. De opleiding wordt afgetrapt met een introductie in faillissementsfraude en de strafrechtelijke aanpak ervan op donderdag 15 maart 2018. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling tot taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissementsfraude met benadeling van 70.000 euro

Rechtbank Amsterdam 27 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7069

Verdachte maakte zich als bestuurder van een rechtspersoon schuldig aan faillissementsfraude. Verdachte heeft in slechts twee maanden tijd voor iets meer dan 70.000,- euro goederen op krediet besteld zonder mogelijkheden om de openstaande rekeningen te betalen. Verdachte heeft daarnaast onvoldoende een administratie gevoerd, met als belangrijkste gevolg dat niet meer te achterhalen is waar de bestelde goederen zijn gebleven. Daardoor is het voor de schuldeisers onmogelijk om de openstaande rekeningen voldaan te krijgen. Verdachte heeft met zijn handelen de schuldeisers van bedrijf ernstig benadeeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Afscheidscollege Bas Kortmann: 'Het faillissement, een paradijs voor banken'

In geval van faillissement krijgen de gewone crediteuren (bijvoorbeeld leveranciers en afnemers) doorgaans geen enkele uitkering. Gemiddeld wordt van vorderingen van deze crediteuren minder dan 5% voldaan. Banken daarentegen zien kans het overgrote deel van hun vorderingen te innen. In zijn afscheidsrede getiteld 'Het faillissement, een paradijs voor banken' besprak hoogleraar Burgerlijk recht Bas Kortmann of de wetgeving nog aan de maat is en of de rechtspraak de banken te vriendelijk gezind is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling wegens bedrieglijke bankbreuk en gebruik maken van een vervalst geschrift. Oplegging (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf in plaats van door OvJ gevorderde taakstraf.

Rechtbank Oost-Brabant 12 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4798

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude door niet te voldoen aan de op hem rustende (faillissementsrechtelijke) inlichtingenplicht en door geldbedragen aan de boedel te onttrekken. Meer concreet heeft verdachte inkomsten die hij gedurende zijn faillissement heeft gegenereerd – in het onderhavige geval een aanzienlijk bedrag – opzettelijk niet verantwoord aan de curator en deze inkomsten ten eigen bate aangewend. Naast de faillissementsfraude heeft verdachte zich tevens schuldig gemaakt aan het gebruik maken van een vervalst geschrift.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF